Høring i forbindelse med lov om CO2-kvoter

Høring i forbindelse med lov om CO2-kvoter

Høringsfristen er d. 18. august 2023

Lovudkastet har til formål at implementere de seneste ændringsdirektiver 2023/958/EU og 2023/959/EU til CO2-kvotehandelsdirektiv 2003/87/EF, som regulerer det europæiske kvotehandelssystem for drivhusgasser (EU ETS). Ændringerne omfatter følgende hovedelementer:

  • Reviderede regler for det eksisterende EU ETS for stationære produktionsenheder og luftfart (ETS1)
  • Inklusion af søfartens emissioner under ETS1
  • Oprettelsen af et separat kvotehandelssystem for brændstoffer, der anvendes til forbrænding i bygningssektoren, vejtransportsektoren samt i andre sektorer (ETS2)

Læs mere om høringen og find høringsmaterialet

Mere om Høringer