Mere grøn varme og udfasning af naturgas

Mere grøn varme og udfasning af naturgas

Energistyrelsen arbejder på højtryk for at implementere den politiske aftale, der skal give mulighed for grøn fjernvarme eller gode muligheder for alternative løsninger, som fx en varmepumpe. Vi har her samlet forskellig information, som vi tænker kunne interessere dig som borger eller virksomhed.

I juni 2022 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale, som skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Det skal blandt andet ske ved, at der sættes skub i udrulning af grøn varme. Fjernvarmen skal tilbydes der, hvor det giver mening. Andre steder skal der være gode muligheder for alternative grønne løsninger som fx en varmepumpe.

I Danmark har kommunen ansvar for den lokale varmeplan. Derfor har kommunerne i de seneste måneder arbejdet intenst på at blive klar med en varmeplan i hver enkelt kommune. Varmeplanen er kommunens grundlag for at sende breve ud til borgere og virksomheder om mulighederne for at komme af med olie- og gasopvarmning.

Du kan læse mere på denne side om kommunernes varmeplaner og deres breve til en række ejendomsejere om fremtidige opvarmningsmuligheder. Du kan også finde de politiske aftaler, der ligger bag. 

Brev til ejendomsejere 

Alle ejendomsejere i gasforsynede områder, der har oliefyr i ejendommen eller aftager gas til opvarmningsformål, skal inden udgangen af 2022 have klar besked fra deres kommune om de fremtidige opvarmningsmuligheder. 

Hvis du bor i et gasforsynet område og ejer et gasfyr eller oliefyr, vil din kommune derfor sende dig brev om dine muligheder for at skifte til en grøn opvarmningsløsning. Brevet vil blive sendt til din e-boks eller som fysisk post. 

Hvis du modtager et brev, selvom du ikke har et gasfyr eller oliefyr, kan det skyldes, at oplysninger om din ejendom i BBR ikke er rigtige. Det er dit ansvar at rette oplysningerne, hvis de er forkerte. Du kan gøre det her:  Ret BBR-oplysninger - BBR

Hvis ikke du modtager brevet inden udgangen af 2022, kan du kontakte din kommune og spørge, hvornår du kan forvente at få besked. De fleste kommuner har information om deres varmeplaner og udrulning af fjernvarmen på deres hjemmeside. Hvis du har spørgsmål til brevets indhold, kommunens varmeplan, brugen af dine personoplysninger mv., skal du rette henvendelse til din kommune. 

Du er også velkommen til at orientere dig om de forskellige opvarmningsmuligheder og gode spareråd på www.sparenergi.dk. Her kan du bl.a. finde ud af, om der er fjernvarme i dit område ved at indtaste din adresse i varmeberegneren. Bemærk, at det kan fremgå, at der ikke er fjernvarme i dit område, selv om din kommune har planer om at udrulle fjernvarme. Det skyldes, at informationen på sparenergi.dk er baseret på godkendte projektforslag. Kommunens varmeplan kan derfor godt indeholde planer om fjernvarme i dit område, som bare ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen endnu. 

Kommunale varmeplaner 

Kommunens varmeplan viser, hvor og hvornår der forventes fjernvarmeforsyning, og hvor der ikke forventes fjernvarme, men anden varmeforsyning med vedvarende energi, fx varmepumper.

I områder, hvor der efter varmeplanen kommer fjernvarme, skal der først godkendes et projektforslag før fjernvarmerørene kan graves ned og bygninger tilsluttes. Når et projektforslag er godkendt, bliver det pågældende fjernvarmeselskab pålagt en forsyningsret og en forsyningspligt, som du kan vælge at gøre brug af.

Kommunerne indberetter og uploader de kommunale varmeplaner i Plandata.dk, hvor de udstilles under temaet ”Varmeplan: Varmeplansområde”.

De politiske aftaler

Der er tre aftaler i alt, som har betydning for udrulningen. Du kan læse mere om aftalerne her.

Det hurtigte overblik

Hvis du vil dykke ned i aftalerne

Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål til klar besked om grøn varme

  • De fleste kommuner har information om deres varmeplaner og udrulning af fjernvarmen på deres hjemmeside. 
  • Hvis du har spørgsmål til brevets indhold, kommunens varmeplan, brugen af dine personoplysninger mv., skal du rette henvendelse til din kommune. 

Kontakt

Varmegruppen
Mere om Varme