Høring over udkast bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelserne ændres som følge af bemyndigelsesbestemmelserne i lov nr. 2211 af 30. december 2020 om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.).

Der fastsættes i den forbindelse regler om udarbejdelse og indhold af en langsigtet udviklingsplan (LUP), samt hvilke projekter der skal godkendes efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet. Derudover fastsættes der bestemmelser, der vedrører udarbejdelse og indhold af en forretningsplan. Endeligt foretages der mindre tekniske justeringer.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen.

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelserne kan rettes til fuldmægtig Julie Hansen (jlha@ens.dk eller 33 92 75 52).

 

Mere om Høringer