Evaluering af affaldssektoren 2016

Evaluering af affaldssektoren viser, at markedsudsættelsen endnu ikke er slået fuldt ud igennem. Rapporten Evaluering af de politiske aftaler om organisering af affaldssektoren evaluerer resultaterne af de to politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organisering af affaldssektoren og indeholder ingen konkrete anbefalinger. Rapporten skal drøftes i sektoren og skal senere udgøre en del af grundlaget for politiske drøftelser om rammerne for en bedre affaldssektor.

Deloitte og Incentive har gennemført den evaluering af affaldssektoren, som blev aftalt af partierne bag de politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organiseringen af affaldssektoren. Rapporten konkluderer blandt andet, at de politiske aftaler om markedsudsættelse på flere punkter ikke kan siges at være fuldt udmøntet endnu. Effekterne af markedsudsættelsen er derfor på nuværende tidspunkt begrænsede. Det gælder de økonomiske effekter af markedsudsættelsen, ligesom miljøkvaliteten stort set er uændret, og der er endnu ikke opnået en mere effektiv administration og service.    

Evalueringen viser derudover en betydelig usikkerhed om reglerne og aktørernes roller. Der er meget varierende gebyrer på de opgaver, som kommunerne stadig må udføre, og der er betydelig usikkerhed om reglerne for beregning af gebyrerne. Her dokumenterer evalueringen, at halvdelen af erhvervsaffaldsadministrationsgebyret går til at finansiere omkostninger ved opkrævningen.

Rapporten indeholder alene en kortlægning af implementeringen af de politiske aftaler og den effekt, aftalerne har haft på markedet. Rapporten indeholder ingen konkrete anbefalinger.

Den videre proces

Alle aktørerne i sektoren skal nu have mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af evalueringen. DAKOFA afholdt den 7. marts 2016 en konference om rapporten om evaluering af de politiske aftaler om organisering af affaldsområdet. På konferencen præsenterede Deloitte, som har udarbejdet rapporten for Energistyrelsen, hovedindholdet af rapporten. Der var derefter de første reaktioner på rapporten fra fem af de interessenter, der har bidraget til rapporten:

 • Dansk Affaldsforening (DAF)
 • DI, Dansk Transport og Logistik (DTL)
 • Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
 • Dansk Erhverv

Dagen sluttede med en paneldebat med de politiske organisationer.

Deloittes oplæg med en gennemgang af rapporten og dens hovedkonklusioner samt oplæggene fra interessenterne kan findes på DAKOFA's hjemmeside.

Der forventes en politisk opfølgning på rapporten i løbet af 2016, og rapporten vil udgøre en del af grundlaget for politiske drøftelser om rammerne for en bedre affaldssektor.

Baggrund

V, K, DF, RV, S og SF indgik den 21. juni 2007 en politisk aftale om organisering af affaldssektoren, der konkurrenceudsatte det genanvendelige erhvervsaffald. Aftalen blev den 1. juli 2011 suppleret af en korrigerende aftale om virksomhedernes brug af genbrugspladserne. Det fremgår af begge aftaler, at de skal evalueres efter to-tre år, det vil sige 2013-2015. Der er medio 2014 aftalt med forligskredsen bag aftalerne, at der skal ske en samlet evaluering af de to aftaler i 2015.

Følgende interessenter har været inddraget i forbindelse med evalueringen:

 • Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
 • Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA)
 • Dansk Affaldsforening (DAF)
 • Dansk Byggeri (DB)
 • Dansk Erhverv (DE)
 • Dansk Industri (DI)
 • Dansk Transport og Logistik (DTL)
 • Genindvindings-industrien (GI)
 • Håndværksrådet (HVR)
 • Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD)
 • KL
Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265