Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport for projekt ’Grøn Gas Lolland-Falster’

Mandag, 8 marts, 2021

Energistyrelsen har fra Energinet og Evida modtaget en ansøgning om igangsættelse af en miljøvurdering og en udtalelse om et afgrænsningsnotat vedrørende Grøn Gas Lolland-Falster projektet. Grøn Gas Lolland-Falster projektet omhandler etablering af en gasrørledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland, jf. nedenstående kort.

Illustration: Kort over rørføring

Link til projekthjemmesiderne:

Grøn gas Lolland-Falster gasledning gasrørledning på Energinet.dk

Grøn gas Lolland-Falster på evida.dk

Energistyrelsen er miljømyndighed for de dele af rørledningen, der befinder sig på havet. Miljøstyrelsen er miljømyndighed på land. 

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, skal miljømyndighederne afgrænse rapportens indhold. For at udarbejde afgrænsningen indkaldes hermed for idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer, myndigheder mfl. til de forestående miljøvurderinger på land og vand.

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet et ideoplæg for rørledningen, hvor du kan læse om projektet og de mulige miljøkonsekvenser, der forventes vurderet i miljøkonsekvensrapporten.

Læs ideoplægget

Dit bidrag skal sendes til:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 3
5000 Odense C

eller som e-mail til:

Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk

Anfør venligst emnet:
Miljøvurdering af Grøn Gas Lolland Falster, j.nr.  2020 - 15593

Flere oplysninger kan fås hos Miljøstyrelsen, tlf.: 21 99 57 45 eller e-mail: sizi@mst.dk

Efterfølgende vil afgrænsningsnotater blive udarbejdet af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i henhold til de gældende regler for vurdering af virkninger på miljøet.

Høringsfrist

Tirsdag den 6 april 2021

Kontakt

Katja Scharmann
Chefkonsulent (+45) 3392 6672
Mere om Høringer