National Energi- og Klimaplan til EU

EU’s forordning om et forvaltningssystem for Energiunionen – den såkaldte Governance-forordning - trådte i kraft i december 2018. Et af de centrale elementer i forvaltningssystemet er, at medlemsstaterne skal udarbejde nationale energi- og klimaplaner for perioden 2021-2030. I planerne skal EU’s medlemsstater redegøre for den nuværende og fremtidige udvikling inden for Energiunionens 5 dimensioner:

  • Reduktion af drivhusgasudledninger og udbredelse af vedvarende energi
  • Energieffektivitet
  • Forsyningssikkerhed
  • Det indre energimarked
  • Forskning, udvikling og konkurrenceevne

Som følge af Governance-forordningen afleverede alle EU-lande et udkast til en national energi- og klimaplan til EU-Kommissionen inden udgangen af 2018 og en endelig plan et år senere, dvs. inden udgangen af 2019 (Se Danmarks NECP 2019 nederst på siden).

NECP’erne laves for en 10-årig periode med 10-årige mellemrum. Men indimellem skal planerne opdateres, for fortsat at give et retvisende billede af udviklingen. Derfor foreskriver Governance-forordningen, at alle medlemslande skal ajourføre deres planer og aflevere et udkast til ajourføring af planensenest d. 30. juni 2023 og et år senere, senest d. 30. juni 2024, skal alle medlemslande aflevere en endelig ajourføring af den nationale energi- og klimaplan til EU Kommissionen.

Udkast til ajourføring af National Energi- og Klimaplan

Tidligere National Energi- og Klimaplan

Læs mere om EU’s Energiunion og Governance-forordningen på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside 

Kontakt

Thomas Dahl
Fuldmægtig (+45) 3395 1328