National Energi- og Klimaplan til EU

Danmark skal i løbet af 2019 udarbejde en National Energi- og Klimaplan, der beskriver den samlede danske energi- og klimaindsats frem mod 2030 under ét. Det står fast, efter der i EU kort før årsskiftet blev opnået enighed om et nyt forvaltnings- og styringssystem for energi- og klimapolitikken efter 2020, kaldet ”Governance-forordningen”. 

Danmarks Energi- og Klimaplan er i høring indtil 2. december 2019. Læs høringsmaterialet

Ifølge Governance-forordningen skal alle EU-lande senest d. 31. december 2019 fremsende en såkaldt Integreret National Energi- og Klimaplan til EU-Kommissionen, dækkende perioden 2021-2030. De Nationale Energi- og Klimaplaner er et af de centrale elementer i det nye forvaltningssystem, der skal skabe overblik over, om EU samlet set er på ret kurs i forhold til at nå sine 2030-målsætninger for drivhusgasreduktioner, udbredelse af vedvarende energi og energieffektivitet. Men derudover skal planerne også redegøre for den nuværende og fremtidige udvikling inden for andre centrale energipolitiske områder som forsyningssikkerhed, markedsudvikling og forskning & udvikling.

Ifølge den nye forordning, skulle alle lande allerede inden udgangen af 2018 aflevere et udkast til en National Energi- og Klimaplan til EU-Kommissionen.  Danmark afleverede sit udkast til plan til Kommissionen d. 21. december 2018, og udkastet, inkl. bilag, kan læses her.

Denmark’s Draft Integrated National Energy and Climate Plan

Annex 1 to Denmark’s First Draft Integrated national energy and climate plan

Annex 2a parameters and Variables

Annex 2b reporting on GHG projections

Annex 3 Breakdown of price elements

Governance-forordningen kan læses her:

Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council  of 11 December 2018

 

Lars Georg Jensen
Chefkonsulent (+45) 2538 2872