National Energi- og Klimaplan til EU

EU’s forordning om et forvaltningssystem for Energiunionen – den såkaldte Governance-forordning - trådte i kraft i december 2018. Et af de centrale elementer i forvaltningssystemet er, at medlemsstaterne skal udarbejde nationale energi- og klimaplaner for perioden 2021-2030. I planerne skal EU’s medlemsstater redegøre for den nuværende og fremtidige udvikling inden for Energiunionens 5 dimensioner:

  • Reduktion af drivhusgasudledninger og udbredelse af vedvarende energi
  • Energieffektivitet
  • Forsyningssikkerhed
  • Det indre energimarked
  • Forskning, udvikling og konkurrenceevne

Ifølge Governance-forordningen skulle alle lande aflevere et udkast til national energi- og klimaplan til EU Kommissionen inden udgangen af 2018 og en endelig plan et år senere, dvs. inden udgangen af 2019.

Danmark afleverede sin endelige plan til EU Kommissionen d. 20. december 2019. Planen med bilag kan læses her:

Læs mere om EU’s Energiunion og Governance-forordningen på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside 

Lars Georg Jensen
Chefkonsulent (+45) 2538 2872