Beskæftigelse i energisektoren

Beskæftigelse i energisektoren

Energistyrelsen opgør den samlede beskæftigelse i energisektoren for at få en bedre forståelse af størrelsen af energisektoren, dens betydning for dansk økonomi samt hvor energiarbejdspladserne ligger.

Beskæftigelse i energisektoren 2016

I 2016 beskæftigede energisektoren under ét 73.400 fuldtidsbeskæftigede personer. Det svarer til godt 3 pct. af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Den grønne andel af energibeskæftigelsen er stigende og udgør nu 43 pct.

Ved beskæftigelse i energisektoren forstås både beskæftigelsen ved energiforsyningen, ved produktionen af energiteknologier samt energiservice som eksempelvis energirådgivning.

Hovedresultater fra analysen:

  • Med denne afgrænsning var der i 2016 73.400 beskæftigede i energisektoren. Det er 1.800 fuldtidsbeskæftigede mere end i 2014.
  • Antallet af energibeskæftigede svarer til godt 3 pct. af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede i Danmark og er uændret fra 2014 til 2016. Det skyldes, at også det samlede antal fuldtidsbeskæftigede er steget i samme periode.
  • Den grønne andel af energibeskæftigelsen udgjorde i 2016 43 pct. af den samlede energibeskæftigelse svarende til knap 31.200 årsværk. Det er en stigning på godt 3.000 årsværk i forhold til 2014, hvor den grønne energibeskæftigelse udgjorde 27.900 årsværk.
  • Fordelt på kommuner viser tallene, at der er en overvægt af energiarbejdspladser i Jylland, og at der er enkelte kommuner, hvor energiarbejdspladserne udgør mere end 10 pct. af kommunens arbejdspladser. Det gælder ikke mindst i Ikast-Brande, hvor over 25 pct. er beskæftiget med energi.
  • Opgøres den grønne andel af den samlede beskæftigelse er der fortsat flere af de jyske kommuner, der har en høj grøn andel.
  • Der er stort overlap mellem hvilke kommuner, som har en høj andel af energibeskæftigede, og hvilke som har en høj andel af grønne energibeskæftigede i forhold til den samlede beskæftigelse.

Læs hele notatet Beskæftigelse i energisektoren 2016

Andel af energibeskæftigede i kommuner

Klik på en kommune i kortet nedenfor og se andelen af energibeskæftigede i den pågældende kommune.

Se kortet i fuldskærmsvisning

Data for energibeskæftigelse fordelt på kommuner