Høring i forbindelse med idéfasen for SMV af planen for Hesselø Havvindmøllepark og miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget