Høring over lovforslag om ændring af lov om gasforsyning, og lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.)

Høring over lovforslag om ændring af lov om gasforsyning, og lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.)

Lovforslaget har til formål at skabe rammer for etablering af en brintinfrastruktur, der skal understøtte en grøn omstilling og fremme udviklingen af PtX.

Den økonomiske regulering af Energinet justeres pga. Energinets omorganisering og for at kunne ændre virkningstidspunktet. Derudover vil forslaget bl.a. give Energinet hjemmel til at etablere et CO2-lager for at få mere viden om CO2-lagring i dansk undergrund. Yderligere justeres reglerne for kommunal modregning på gasområdet og reglerne om udpegningsgrundlaget mv. for Energinets interessentforum.

Se høringsportalen

Høringsmateriale

Udkast til lovforslag
Høringsbrev  
Høringsliste 

Høringsfrist

19. august 2022 kl. 16.00

Kontakt 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Theis Dekkers Gjedsted på tdgj@ens.dk eller 33 95 09 29 for så vidt angår CO2-lagring Maria Lundgren Jacobsen på malj@ens.dk for så vidt angår de øvrige elementer i lovforslaget.

Mere om Høringer