Høring over lovforslag om ændring af lov om gasforsyning, og lov om Energinet og lov om elforsyning

Høring over lovforslag om ændring af lov om gasforsyning, og lov om Energinet og lov om elforsyning

Regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.

Dette lovforslag har til formål at skabe rammer for etablering af en brintinfrastruktur, der skal understøtte en grøn omstilling og fremme udviklingen af PtX. Den økonomiske regulering af Energinet justeres pga. Energinets omorganisering og for at kunne ændre virkningstidspunktet. Derudover vil forslaget bl.a. give Energinet hjemmel til at etablere et CO2-lager for at få mere viden om CO2-lagring i dansk undergrund. Yderligere justeres reglerne for kommunal modregning på gasområdet og reglerne om udpegningsgrundlaget mv. for Energinets interessentforum.

Høringsportalen
 

Høringsmateriale

Udkast til lovforslag

Høringsbrev

Høringsliste
 

Høringsfrist

19. august 2022 kl. 16.00
 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende:

Theis Dekkers Gjedsted på tdgj@ens.dk eller 33 95 09 29 for så vidt angår CO2-lagring.

Maria Lundgren Jacobsen på malj@ens.dk for så vidt angår de øvrige elementer i lovforslaget.

Mere om Høringer