Drejebog for fossilfri spidslast

Drejebog for fossilfri spidslast

Energistyrelsen har fået udarbejdet en drejebog for fossilfri spidslast i fjernvarmesystemet. Formålet med drejebogen er at øge vidensgrundlaget omkring fossilfri spidslast i små og mellemstore fjernvarmeselskaber for således at fremme udrulningen af de fossilfrie løsninger.

I Danmark er der lige under 400 fjernvarmeselskaber og ikke et af dem er ens. De varierer i alt fra brændselsvalg, produktionskapacitet, forbrugsmønstre, vedligeholdelsesstrategi til rørføring og meget mere. Alle disse elementer kan være med til at påvirke, hvad der er mest optimalt for det enkelte selskab.

Energistyrelsens nye drejebog for fossilfri spidslast henvender sig til en bred målgruppe med forskellige behov, og målet er derfor at give læseren bred viden om tekniske, økonomiske og regulatoriske forhold, der er vigtige i planlægningen for spids- og reservelast forud for igangsættelsen af et konkret projekt.

Som supplement til drejebogen offentliggøres også et beregningsprogram, som fjernvarmeselskaberne frit kan bruge til at simulere deres fjernvarmesystem time for time over et år. Hermed er det muligt at screene nye løsningers økonomi. Drejebog og beregningsprogram kan downloades her: 

Brug af drejebog

I drejebogen kan fjernvarmeselskaber, bestyrelser og kommuner finde inspiration til, hvordan spidslastforbrug kan optimeres og fossilfrie spidslastteknologier kan implementeres i deres fjernvarmesystem. Drejebogen præsenterer også en lang række faktorer, som man med fordel kan overveje, når man planlægger fossilfri spidslast. 

Drejebogen og det medfølgende beregningsark kan bruges som værktøjer i beslutningsprocessen for udfasning af fossile brændsler.  

Drejebogen og beregningsprogrammet er udarbejdet for Energistyrelsen af Grøn Energi i samarbejde med fjernvarmebranchen og har ophæng i klimaaftale af 22. juni 2020 og dennes midler til understøttende tiltag vedrørende grøn fjernvarme. Drejebogen er udarbejdet i 2022, og dette afspejles i tal og data, som er fra Energiproducenttællingen 2020 og Energistatistik 2020. 

Kontakt

Varmegruppen
Mere om Varme