Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at sikre, at lov om naturgasforsyning bedre understøtter indfasning af gas fra vedvarende energikilder og følger op på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020 ved at give hjemmel til udbud af biogas og PtX. Derudover – som opfølgning på konsolideringen af gasdistributionen – justeres den økonomiske regulering af gasdistribution og reguleringen af detailmarkedet.

Lovforslaget indeholder fire hovedpunkter (1) at lov om naturgasforsyning understøtter den grønne omstilling, samt (2) bemyndiger klima-, energi- og forsyningsministeren til at afholde udbud af opgraderet biogas og udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X). Derudover (3) justeres den økonomiske regulering af gasdistribution, så reguleringen i højere grad understøtter den grønne omstilling og sikrer lavest mulige omkostninger. Endelig (4) justeres reglerne for detailmarkedet for gas til gavn for forbrugere og for konkurrencen.

Læs mere på høringsportalen

Høringsmateriale

Udkast til lovforslag

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsfrist

9. december 2020 kl. 12.00

Kontakt

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende:

Kristian Havskov Sørensen på krha@ens.dk og Johnni Sørensen på jso@ens.dk for så vidt angår udbuddene

Maria Lundgren Jacobsen på malj@ens.dk for så vidt angår de øvrige elementer i lovforslaget.

Mere om Høringer