Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Formålet med lovforslaget er at skabe rammerne for, at Energinet kan sikre en transparent, effektiv og fremsynet udvikling og udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur, og understøtte den fortsatte udvikling af energiinfrastrukturen mod en klimaneutral energiforsyning.

Lovforslaget indeholder bl.a. en ændring af Energinets formålsbestemmelse, en ny transparent proces for Energinets investeringer og en fremsynet økonomisk regulering af Energinet.

Læs høringsmaterialet på høringsportalen

Mere om Høringer