Rejsehold for store varmepumper

Energistyrelsens rejsehold rådgiver blandt andet om konkrete muligheder for etablering af store varmepumper. Rådgivningen sker med udgangspunkt i tilgængelige energiressourcer og andre tekniske forhold, der er afgørende for mulighederne for etablering af en varmepumpe.

Rejseholdet indsamler og formidler derudover også erfaringer om store varmepumper i fjernvarmesektoren med det formål at fremme udbygningen med store varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme. Erfaringsindsamling omhandler emner som rammebetingelser, myndighedsbehandling, projektering, anlægsetablering og idriftsættelse af varmepumpeanlæg. 

Rejseholdet følger og indsamler viden om de varmepumpeprojekter, som fik tilsagn om støtte fra tilskudsordningen i 2015. De tre projekter i Rødkærsbro, Broager og Sig er sat drift i løbet af 2017

Rejseholdets primære målgruppe er mindre decentrale fjernvarmesystemer, som i dag er baseret på naturgasfyret kraftvarme. Øvrige interessenter er dog også velkomne til at rette henvendelse.

Materiale

Varmepumperejseholdets indsats 2017 - aktiviteter og erfaringer

Drejebog for store varmepumper

Inspirationskatalog for store varmepumper

Varmepumpeberegner

Rapport: Store varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Varmepumperejseholdets indsats i 2016 - aktiviteter og erfaringer

Præsentation af varmepumperejseholdet

Energiingeniør Michele Rosa, fuldmægtig(København)
Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i energiteknik fra DTU. Siden har jeg arbejdet med kraftværksteknik og med fjernvarme hos et stort rådgivningsfirma i otte år. Inden for fjernvarme har jeg lavet netdimensionering, projektering af fjernvarmeanlæg og en masse andre forskellige projekter omkring fjernvarme. Gennem det arbejde har jeg rådgivet om mange forskellige fjernvarmeanlæg lige fra kundeinstallationer til spidslastcentraler. Som en del af arbejdet med varmepumperejseholdet administrerer jeg tilskudsordningen for store varmepumper. Igennem mit arbejde i Energistyrelsen har jeg også beskæftiget mig med projektbekendtgørelsen og samfundsøkonomiske beregninger.

Materiale fra temadag 17. november 2015

Energistyrelsen afholdt den 17. november 2015 en temadag, der evaluerede samlede op på erfaringerne fra tilskudsordningen og rejseholdet for store varmepumper i fjernvarmen. Her kan du finde materialet fra temadagen:

Michele Rosa
Fuldmægtig (+45) 3392 3856