Rejsehold for store varmepumper

Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper var aktivt 2015-2018. Rejseholdets formål var at rådgive og hjælpe fjernvarmeværker med at undersøge mulighederne for at etablere store varmepumper til fjernvarmeproduktion. Som en del af indsatsen blev der også indsamlet og formidlet erfaringer om store varmepumper i fjernvarmesektoren. Rejseholdet har fulgt og indsamlet viden om de varmepumpeprojekter, som fik tilsagn om støtte fra tilskudsordningen i 2015. De tre projekter i Rødkærsbro, Broager og Sig er sat drift i løbet af 2017.

Herunder er samlet et udvalg af det indsamlede materiale om varmepumper bl.a. drejebog og inspirationskatalog for store varmepumper.

Materiale

Varmepumperejseholdets indsats 2017 - aktiviteter og erfaringer

Drejebog for store varmepumper

Inspirationskatalog for store varmepumper

Varmepumpeberegner

Rapport: Store varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Varmepumperejseholdets indsats i 2016 - aktiviteter og erfaringer

Michele Rosa
Fuldmægtig (+45) 3392 3856