Rejsehold for store varmepumper

Energistyrelsens rejsehold rådgiver blandt andet om konkrete muligheder for etablering af store varmepumper. Rådgivningen sker med udgangspunkt i tilgængelige energiressourcer og andre tekniske forhold, der er afgørende for mulighederne for etablering af en varmepumpe.

Rejseholdet indsamler og formidler derudover også erfaringer om store varmepumper i fjernvarmesektoren med det formål at fremme udbygningen med store varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme. Erfaringsindsamling omhandler emner som rammebetingelser, myndighedsbehandling, projektering, anlægsetablering og idriftsættelse af varmepumpeanlæg. 

Rejseholdet følger og indsamler viden om de varmepumpeprojekter, som fik tilsagn om støtte fra tilskudsordningen i 2015. Her forventes det, at flere af anlæggene idriftsættes primo 2017.

Rejseholdets primære målgruppe er mindre decentrale fjernvarmesystemer, som i dag er baseret på naturgasfyret kraftvarme. Øvrige interessenter er dog også velkomne til at rette henvendelse.

Materiale

Drejebog for store varmepumper

Inspirationskatalog for store varmepumper

Varmepumpeberegner

Rapport: Store varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Varmepumperejseholdets indsats i 2016 - aktiviteter og erfaringer

Præsentation af varmepumperejseholdet

Energistyrelsen har etableret et team af rådgivere, der fra maj 2015 rejser rundt i Danmark og hjælper de decentrale fjernvarmeværker med at identificere og udvikle varmepumpeprojekter. Rejseholdet vil rådgive de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker om konkrete muligheder for at etablere en stor eldrevet varmepumpe, der kan udnytte lokale varmekilder fra omgivelserne eller overskudsvarme fra virksomheder.

Energistyrelsens rejsehold består af medarbejdere med en bred erfaring om fjernvarmeforsyning, køleteknik og varmepumper. Holdet er placeret i Kolding samt i København. 

Rejseholdet består af følgende medarbejdere:

Billede af Jørgen Risom

Bygningsingeniør Jørgen Risom, specialkonsulent og teamleder (Esbjerg)
Arbejdet består i besøg og formidling af viden til fjernvarmeværker, kommuner, leverandører og andre interesserede, som kunne have interesse i eller brug for at få en snak om mulige projekter hvori der indgår en stor varmepumpe. Gennem mine tidligere job har jeg opnået en bred teknisk viden inden for energianlæg, fjernvarmeanlæg samt varmeplanlægning. Viden og erfaring kommer fra stillinger som varmeforsyningschef, afdelingsleder i rådgivende ingeniørfirmaer, kommunal sektionsleder og fra eget rådgivende ingeniørfirma.
 

Billede af Michele Rosa

Energiingeniør Michele Rosa, fuldmægtig(København)
Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i energiteknik fra DTU. Siden har jeg arbejdet med kraftværksteknik og med fjernvarme hos et stort rådgivningsfirma i otte år. Inden for fjernvarme har jeg lavet netdimensionering, projektering af fjernvarmeanlæg og en masse andre forskellige projekter omkring fjernvarme. Gennem det arbejde har jeg rådgivet om mange forskellige fjernvarmeanlæg lige fra kundeinstallationer til spidslastcentraler. Som en del af arbejdet med varmepumperejseholdet administrerer jeg tilskudsordningen for store varmepumper. Igennem mit arbejde i Energistyrelsen har jeg også beskæftiget mig med projektbekendtgørelsen og samfundsøkonomiske beregninger.

Materiale fra temadag 17. november 2015

Energistyrelsen afholdt den 17. november 2015 en temadag, der evaluerede samlede op på erfaringerne fra tilskudsordningen og rejseholdet for store varmepumper i fjernvarmen. Her kan du finde materialet fra temadagen:

Jørgen Risom
Specialkonsulent Center for forsyning (+45) 2572 8293