Ansøg om geotermitilladelse

Midlertidig suspendering af indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermi

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermi suspenderes midlertidigt i forbindelse med, at der pågår en opdatering af invitationsmaterialet. Baggrunden er, at Energistyrelsen vurderer, at det nuværende invitationsmateriale fra 2013 er blevet utidssvarende.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har på den baggrund bedt Energistyrelsen om at opdatere krav og kriterier for ansøgninger, bl.a. så ansøgningsprocessen lettes og sagsbehandlingstiden forkortes.

Energistyrelsen opfordrer alle interesserede til at fremsende deres forbedringsforslag til ansøgningsmaterialet til Energistyrelsens postkasse indvindingsekr@ens.dk med lej@ens.dk i kopi. Svarfrist er 8. april 2022.

Se mere på høringsportalen

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren vil forud for en genoptagelse af indkaldelse af ansøgninger forelægge opdateret invitationsmateriale for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget snarest muligt forud for en genoptagelse af indkaldelse af ansøgninger.

Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2012 en plan, der danner grundlag for fremtidige udbud af områdertil efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning (kollektiv varmeforsyning) og anden anvendelse (f.eks. til gartnerier, spa centre, elektricitet m.v.).

Mere om Geotermi
Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805