Ansøg om geotermitilladelse

Du kan to gange årligt søge om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning. Ansøgningsfristerne er den 1. februar og den 1. september.

Tilladelserne gives i første omgang for seks år. I den periode skal der gennemføres et arbejdsprogram, der aftales mellem ansøgeren og Energistyrelsen. Fører undersøgelserne frem til en beslutning om etablering af et geotermianlæg, kan tilladelsen forlænges op til 30 år med henblik på indvinding af geotermisk energi.

Du kan se nærmere oplysninger om arealer, vilkår, krav til ansøgninger m.m. i invitationsskrivelsen.

De mere deltaljerede vilkår for geotermitilladelser finder du i modeltilladelsen.

Det fremgår af modeltilladelsens § 14, at Energistyrelsen kan kræve, at rettighedshaveren stiller sikkerhed til opfyldelse af samtlige sine forpligtelser eventuelt i form af moderselskabsgaranti. Modelgarantien kan hentes på følgende link.

Modelgaranti

Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning

Energistyrelsen offentliggjorde i december 2012 en plan, der danner grundlag for fremtidige udbud af områdertil efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning (kollektiv varmeforsyning) og anden anvendelse (f.eks. til gartnerier, spa centre, elektricitet m.v.).

Mere om Geotermi
Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805