Forsyningssikkerhed for naturgas

I henhold til EU-forordning nr. 2017/1938 har Energistyrelsen revideret risikovurdering, nødforsyningsplan og forbyggende handlingsplan for det danske gastransmissionssystem.

Risikovurdering

Nødforsyningsplan for det danske gastransmissionssystem

Forebyggende handlingsplan

Kubikmetergrænse for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022

I henhold til artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden skal det fastsættes, hvilke gasforbrugende virksomheder der er beskyttede kunder, og hvilke gasforbrugere der ikke kan sikres gasforsyninger i de tilfælde, der er nævnt i forordningens artikel 11.

Med henblik på opfyldelse af forordningens krav offentliggør Energistyrelsen hvert år efter indstilling fra Energinet en kubikmetergrænse for, hvilke virksomheder der er beskyttede kunder i henhold til forordningens § 2, nr. 5. Kubikmetergrænsen er gældende fra den førstkommende 1. oktober, efter den er udmeldt, til den 30. september det efterfølgende år. Kubikmetergrænsen fastsættes med henblik på at sikre, at beskyttede industrikunders gasforbrug sammen med gaskunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, ikke overstiger 20 % af det samlede gasbrug.

I henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 962 af 27. september 2012 skal Energistyrelsen efter indstilling fra Energinet herved oplyse, at kubikmetergrænsen fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022 fastsættes til 2,6 millioner kubikmeter. Kunder med et forbrug, der overstiger grænsen, vil således ikke være beskyttede kunder, og vil ikke kunne sikres gasforsyninger i de tilfælde, der er nævnt i forordningens artikel 11.

 

Mere om Gas