Invitation til temadag om Power-to-X for kommunale sagsbehandlere

Invitation til temadag om Power-to-X for kommunale sagsbehandlere

Energistyrelsen og PtX-taskforcen inviterer til temadag om Power-to-X den 5. marts i Middelfart.

Hvad er Power-to-X (PtX), og hvordan fungerer anlæggene? Hvad er formålet med PtX i Danmark, og hvad betyder de politiske ambitioner lokalt? Hvilke planlægningsmæssige og miljømæssige problemstillinger er der forbundet med etablering og drift af PtX-anlæg?

PtX-branchen er i rivende udvikling og branchen er i fuld gang med at finde mulige placeringer til nye PtX-anlæg og indhente de nødvendige tilladelser. For kommunerne betyder det både kommune- og lokalplanlægning, udarbejdelse af diverse tilladelser, fx miljøgodkendelser, og samarbejde med andre myndigheder osv.

Energistyrelsen inviterer derfor kommunale planlæggere og miljøsagsbehandlere til en temadag om PtX.

Temadagen afholdes den : 

5. marts 2024 kl. 9.30-16 på Milling Hotel Park i Middelfart

Tilmeld sker via dette link. Tilmeldingsfristen er den 29. februar 2024.

På temadagen går vi i dybden med, hvad PtX-anlæg er og hvilke ambitioner der er for deres rolle i den grønne omstilling, og vi sætter fokus på de myndighedstekniske problemstillinger for placering og godkendelse af PtX-anlæg.

Temadagen er en blanding af oplæg i plenum og break out sessions med fagspecifikke oplæg for henholdsvis planlæggere og miljøsagsbehandlere.  

Program for temadag om Power-to-X den 5. marts i Middelfart