Støtte til biomassebaseret elproduktion

Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg.

  • En støtteordning til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh.
  • En anden støtteordning til afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.

Fremtidig støtte kræver ansøgning

Loven som fastlægger reglerne for støtte til biomasse blev vedtaget i Folketinget den 6. december 2018. Læs lovforslaget og materiale om Folketingets behandling på ft.dk.

For at fortsætte støtten på 15 øre pr. kWh efter 1. april 2019 i den resterende afskrivningsperiode er det et krav til alle anlæg, at de søger om tilsagn fra Energistyrelsen. Fristen for at indsende ansøgning om tilsagn for ikke afskrevne anlæg er den 17. februar 2019.

En bekendtgørelse om bl.a. krav til opnåelse af tilsagn om støtte forventes offentliggjort inden udgangen af 2018, og vil blive offentliggjort her. Kort efter vil også ansøgningsskema med vejledning blive tilgængelig på denne side

Orienteringsmøder

Energistyrelsen inviterer til informationsmøder om den fremtidige støtte. Der vil blive orienteret om de fremtidige støttemuligheder og den kommende ansøgningsprocedure. Energistyrelsen vil opfordre alle eksisterende og kommende støttemodtagere til at deltage i orienteringsmøderne.

Det afholdes ét informationsmøde i København mandag den 7. januar 2019, og ét informationsmøde i Kolding onsdag den 9. januar i Kolding. Se invitationen til informationsmøderne