Støtte til biomassebaseret elproduktion

Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg.

  • En støtteordning til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh.
  • En anden støtteordning til afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.

Fremtidig støtte kræver ansøgning

Loven som fastlægger reglerne for støtte til biomasse blev vedtaget i Folketinget den 6. december 2018.

Læs lovforslaget og materiale om Folketingets behandling på ft.dk.

Læs den vedtagne lov på retsinformation.dk

Se nyeste lovbekendtgørelse på retsinformation.dk

For at fortsætte støtten på 15 øre pr. kWh efter 1. april 2019 i den resterende afskrivningsperiode er det et krav til alle anlæg, at de søger om tilsagn fra Energistyrelsen. Fristen for at indsende ansøgning om tilsagn for ikke afskrevne anlæg er den 17. februar 2019.

En bekendtgørelse om bl.a. krav til opnåelse af tilsagn om støtte til ikke-afskrevne anlæg er blevet offentliggjort. Læs om bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Ansøgning og dokumentation

Ikke-afskrevne anlæg skal ansøge om at få tilsagn om pristillæg på 15 øre/kWh efter den 1. april 2019. Der er ansøgningsfrist  den 17. februar 2019. Ansøgningsskemaerne er nu klar til udfyldelse. Ansøger skal være opmærksom på kravene til den dokumentation, der skal medsendes. Se mere i ansøgningsskemaernes vejledninger.

Det generelle ansøgningsskema om tilsagn om pristillæg i 15 eller 20 år skal udfyldes af alle ansøgere.

Der skal indsendes én ansøgning pr. reinvestering, der er foretaget i anlægget.

Såfremt der ansøges om dispensation fra krav om levering af elektricitet fra afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019 udfyldes dette ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaer inkl. vejledning om udfyldelse

Ansøgning om tilsagn om pristillæg - Det generelle ansøgningsskema
Ansøgning om forlængelse af støtteperioder – Reinvesteringer
Ansøgning om dispensation 

For afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m. vil der ikke kunne søges om tilskud før ordningen er EU-godkendt. For disse anlæg skal der derfor ikke ansøges før 17. februar 2019.

Orienteringsmøder

Energistyrelsen takker for aktiv deltagelse på de to informationsmøder om støtte til elproduktion fra afbrænding af biomasse den 7. og 9. januar 2019. Se præsentationen fra møderne her: 

Støtte til biomasse-elproduktion efter 1. april 2019