Fakta om vindenergi

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark.

I dag stammer mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.

Historien om vindenergi i Danmark går langt tilbage. Vindmølleindustriens udvikling har ud fra en historisk synsvinkel været en succes. Læs om den historiske udvikling fra 1974 til 2011, og om de milepæle, som har været med til at præge og fremme udviklingen.

Læs om vindmølleindustriens historiske udvikling

Pionérindustri udviklet i Danmark

Havvindenergi blev udviklet på baggrund af den danske succes med landvind. Danmark var det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark med parken Vindeby ud for Lolland i 1991. I 2002 opførte Danmark Horns Rev 1, der var første havvindmøllepark i stor skala. 

Danmark har 15 etablerede havvindmølleparker, hvor den samlede kapacitet ligger på 2298,1 MW. Få et overblik over parkerne på kortet nedenfor.

Grafik: Oversigt over havvindmølleparker

En underkategori af havvindmøller er kystnære møller. Det er vindmøller, der bliver stillet op nær kysterne rundt om i Danmark.

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller

I Danmark er det muligt for en kommune at investere i vindmøller – både på land og på havet.

Læs Energistyrelsens notat her:

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller 

Ordninger til fremme af vedvarende energi

Med energiaftale 2018 blev der afsat 4,2 mia. kr. til vedvarende energi i årene 2020-2024, herunder teknologineutrale udbud for landvindmøller, åben-dør-havvindmøller og solcelleanlæg.  Herudover blev der aftalt tre statslige udbud af havvindmølleparker frem mod 2030.

Læs mere om ordninger for fremme af vedvarende energi og de teknologineutrale udbud her:

Støtte til vedvarende energi

Læs om krav til servicering af vindmøller og om teknisk certificering

Kontakt

Emil Axelsen
Specialkonsulent (+45) 3392 7701
Tobias Grindsted
Specialkonsulent (+45) 3392 6640
Anette Norling
Specialkonsulent (+45) 3392 6735
Therese Kofoed Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6810