Ledige stillinger

Søger du nye og spændende udfordringer? Brænder du for at bidrage til fremtidens samfundsløsninger? Er du sulten efter at arbejde med nogle af de mest centrale dagsordener for fremtiden? Så er Energistyrelsen stedet for dig.

Du kan abonnere på alle vores stillingsopslag via vores jobagent og sende din ansøgning, når den rette stilling melder sig. 

At søge job i Energistyrelsen

Sådan er processen

Den professionelle ansættelsesproces skal sikre et solidt match mellem kandidatens faglige, personlige og sociale kvalifikationer og Energistyrelsens forventninger.

Alle ledige stillinger i Energistyrelsen besættes via opslag. Vi kan derfor ikke umiddelbart tilbyde en stilling på baggrund af en uopfordret ansøgning. Du kan abonnere på alle vores stillingsopslag via vores jobagent og sende din ansøgning, når den rette stilling melder sig.

Energistyrelsens jobagent

Vi bruger et elektronisk rekrutteringssystem. Ansøgninger modtages kun via nedenstående link. Hensigten er at sikre professionel opfølgning og understøtte fuldstændige ansøgninger. Du modtager en bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget.

Kandidater

Vi udvælger som udgangspunkt fire til fem kandidater til samtale. Når du bliver inviteret til jobsamtale i Energistyrelsen, vil du blive ringet op af en HR-medarbejder. Du vil efterfølgende modtage en bekræftelsesmail fra HR, hvori detaljerne vedrørende jobsamtalen er beskrevet. 

Du vil på e-mail få tilsendt en mindre opgave, som du får en time til halvanden til at løse, inden vi mødes til samtalen. Opgaven er relateret til et eller flere at de arbejdsområder, som du vil komme til at beskæftige dig med i Energistyrelsen. Vi holder som udgangspunkt kun én samtale, som varer op til 45 minutter. Fra Energistyrelsen deltager en kontorchef, en medarbejderrepræsentant og en tillidsrepræsentant. Under samtalen kommer vi også ind på din besvarelse af opgaven.

Først når en stilling er besat, vil alle ansøgere modtage et svar på deres ansøgning. 

Konsulenter

Ved ansættelse af konsulenter gennemføres to samtalerunder. Første runde foregår som beskrevet ovenfor. Går du videre til anden runde, skal du gennemføre en analytisk onlinetest. Den anden samtale varer typisk 30 minutter og tager udgangspunkt i den analytiske test og kan indeholde en yderligere drøftelse af den faglige opgave.

Chefer

Ved ansættelse af chefer vil et par af kandidaterne efter den første samtale blive udvalgt til at gå videre til anden runde. Forinden gennemføres et testforløb hos firmaet MUUSMANN af 6 timers varighed. Den efterfølgende anden samtale har typisk 45 minutters varighed. Vi tager ved den anden samtale udgangspunkt i test og rapport fra MUUSMANN.

Fortrolighed

Vi lægger vægt på høj etik og fortrolighed i ansættelsesprocessen. Det er vigtigt for os, at du som kandidat oplever, at du bliver behandlet professionelt og med respekt. Vi behandler din ansøgning og alle dine dokumenter fortroligt, og hvis vi undervejs i processen ønsker at indhente referencer, kontakter vi dig altid først.  Du vil altid modtage en mundtlig feedback, hvis du har været til samtale hos os og ikke får tilbudt jobbet. 

Lønpolitik

Lønpolitikken skal sikre balance mellem Energistyrelsens målsætninger, personalepolitikken og medarbejdernes udvikling, præstation og løn. Lønpolitikken er dermed en helt central del af styrelsens udviklingsgrundlag. Den er tæt forbundet med vores værdigrundlag og skal understøtte den værdiskabelse, som sker i organisationen. Samtidig skal den ses i sammenhæng med de øvrige personalepolitiske virkemidler, herunder Energistyrelsen rollebeskrivelser og de forventningsafstemninger, som finder sted i forbindelse med udviklingssamtalerne.

Lønpolitikken skal understøtte, at:

  • vi tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere
  • der er tæt sammenhæng mellem løn, udvikling og præstation
  • medarbejderne motiveres til og anerkendes for at yde en særlig indsats
  • der er en klar sammenhæng mellem rolle, ansvar, kompetencer og løn
  • der er en effektiv ressourceanvendelse.
Mere om Om os