Danmark og Sverige indgår solidaritetsaftale om gas: Vi kan ikke håndtere energikrisen alene

8. maj 2023
Foto: Energistyrelsen
Foto: Energistyrelsen

Energisamarbejde i EU og Norden er nøglen til at komme godt ud af energikrisen. I dag underskrev generaldirektør for den svenske Energimyndigheten, Robert Andrén, og Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, en aftale om solidaritet for gasforsyning mellem Danmark og Sverige.

For lidt over et år siden blev der vendt op og ned på vores opfattelse af energiforsyning. Ruslands invasion af Ukraine har presset gasforsyningen i hele Europa. Og energikrisen har i perioder ført til store udsving i energipriser, tilføjet et nyt perspektiv på vores kritiske energiinfrastruktur, og understreget vigtigheden af samarbejde og solidaritet med vores naboer i Norden og EU.

I dag byggede Danmark og Sverige oven på et mangeårigt samarbejde, da generaldirektør for den svenske Energimyndigheten, Robert Andrén, og Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, indgik en solidaritetsaftale om gasforsyning.

Aftalen træder i kraft, hvis der opstår en nødsituation, hvor energikrisen eskalerer, og der i de kommende vintre opstår gasmangel. I det tilfælde vil Danmark bidrage til at sikre forsyningen af de beskyttede kunder i Sverige. Det gælder eksempelvis husholdninger, hospitaler, beredskab og andre kritiske funktioner.

”Vores energisystemer er komplekse og forbundet med flere lande. Aftalen viser styrken i det internationale samarbejde, særligt for forsyningssikkerheden, hvor fordelene ved samarbejde er åbenlyse,” siger Robert Andrén, generaldirektør i den svenske Energimyndigheten.

Aftalen, vi har underskrevet i dag, afspejler det store arbejde og samarbejde, der er sket i kølvandet af Ruslands invasion af Ukraine - ikke bare i Norden, men i hele EU. Ingen lande i EU eller Norden kan løse energiforsyningskrisen alene. Så vi skal samarbejde og være solidariske med vore naboer – både når det gælder forsyningskæder og energibesparelser,” siger Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Danmark og Sverige er tæt forbundet, og vi skal fortsat spare på energien

Selvom el- og gaspriser er faldet siden sommeren 2022 og de europæiske gaslagre har en meget høj fyldningsgrad, ligger der fortsat et stort arbejde med at sikre forsyningssikkerheden.

Solidaritetsaftalen viser effekten af det stærke nordiske samarbejde for at sikre forsyningssikkerheden, hvor begge lande har gavn af tæt samarbejde på både el- og gasområdet.

Danmark og Sveriges elsystemer har været sammenkoblet i mere end 100 år. Systemerne er tæt forbundet, og sammenkoblingen har både en positiv effekt på energipriser og bidrager til at sikre en langt højere grad af forsyningssikkerhed end mange andre steder i verden.

Krigen i Ukraine har også lagt pres på elforsyningen i hele Europa, fordi en stor del af elforsyningen er baseret på gas. I den sammenhæng er forbindelser landene imellem er en del af løsningen, men energibesparelser er fortsat essentielt:

”Energikrisen er ikke forbi. Situationen er bedre end vi frygtede, men for at undgå afbrydelser for både gas og el er det helt essentielt, at vi både til sommer og vinter holder fast i de gode sparevaner. Med fortsat omtanke i energiforbruget og øget samarbejde med vores naboer, er jeg dog ganske fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kommer fornuftigt igennem energikrisen,” afslutter Kristoffer Böttzauw.

Kontaktpersoner

Frederikke Rørvang Mikkelsen
Presse- og kommunikationsrådgiver (+45) 3395 5032

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig