Energistyrelsen konstaterer overkompensation på biogasstøtteordning: Støttenedsættelse vil begynde i det nye år

6. december 2023
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

De seneste års ekstraordinært høje gaspriser har betydet, at branchen for opgradering af biogas samlet set har haft en bedre indtjening, end det var forventeligt. Det betyder, at Energistyrelsen kan konstatere overkompensation på 3,8 kr. pr. leveret GJ opgraderet eller renset biogas i perioden 2020-2022 på støtteordningen for opgraderet biogas.

De seneste år har der været ekstraordinært høje gaspriser. Det betyder, at det har været særligt attraktivt at producere biogas. Ifølge EU’s statsstøtteregler må støttemodtagere kun blive kompenseret for den omkostningsforskel, der er imellem den fossile og den vedvarende energi. Energistyrelsen kan nu konstatere, at der har været overkompensation på 3,8 kr. pr. leveret GJ opgraderet eller renset biogas i perioden 2020-2022 på støtteordningen for opgraderet biogas.

Der er ikke konstateret overkompensation på øvrige biogasstøtteordninger i 2020-2022, og disse ordninger bliver derfor ikke berørt af den konkrete støttenedsættelse.

Foreslået bekendtgørelse vil medføre støttenedsættelse fra marts 2024
Energistyrelsen sender nu et udkast til en ændret bekendtgørelse i høring. Frist for afgivelse af høringssvar er den 17. januar 2024. Formålet med de foreslåede nye bestemmelser er således at håndtere situationen, hvor der er konstateret overkompensation i forhold til EU’s statsstøtteregler. Det vil konkret ske ved, at der fastsættes regler om nedsættelse af støtten, som administrationen af støtten herefter vil ske på baggrund af.

Når bekendtgørelsen udstedes, vil støttenedsættelsen træde i kraft fra og med den 1. marts 2024 og gælde i tre år derefter frem til den 28. februar 2027.

Tilgå høringsmaterialet her

Fakta 

  • På støtteordningerne til biogas gives der lovbundet støtte, som skal dække meromkostninger ved anvendelse af biogas frem for naturgas. Støtten består af et fast tillæg og et variabelt tillæg, som afhænger af gasprisen.
  • Danmark er i henhold til EU’s statsstøtteregler og gældende statsstøttegodkendelser på biogasområdet forpligtet til løbende at sikre, at støttemodtagere på biogasstøtteordningerne ikke overkompenseres.  Energistyrelsen vurderer årligt, om der er forekommet overkompensation på støtteordningerne til biogas. Vurderingen, der foretages på ordningsniveau over en treårig periode, sker på basis af de offentliggjorte årsregnskaber fra repræsentative støttemodtagere. Nedsættelsen er foranlediget af en konstateret støtteintensitet set over den treårige periode på 104 procent.

 

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig