PSO-fremskrivninger

December 2016

I forbindelse med offentliggørelsen af bud på Kriegers Flak samt indgåelse af PSO-aftale er der foretaget en opdatering af PSO-fremskrivningen.

Opdateringen er lavet som en partiel opdatering af den offentliggjorte april-fremskrivning (offentliggjort maj 2016), der dannede grundlag for forårets PSO-forhandlinger. Sidenhen er PSO-fremskrivningen blevet opdateret tre gange:

  • I august forud for regeringens 2025-plan (offentliggjort august 2016)
  • I september som følge af offentliggørelsen af bud på de kystnære hav-vindmøller (ikke offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside)
  • I november som følge af offentliggørelsen af bud på Kriegers Flak og ind-gåelse af PSO-aftale

 

Fremskrivninger

 

Læs mere om PSO og støtte til produktion af el mv.