PSO-fremskrivninger

PSO-fremskrivningen maj 2018

I forlængelse af Basisfremskrivningen 2018 er PSO-fremskrivningen blevet opdateret. Opdateringen viser det forventede støttebehov frem mod 2030 under de nuværende rammevilkår og den vedtagne politik, og fremskrivningen inkluderer dermed ikke nye tiltag.

  • Støtteudgifterne forventes at falde i takt med en stigende elpris, og i takt med, at de eksisterende støtteordninger forsvinder eller eksisterende anlægs støtteperiode bortfalder.
  • I 2018 forventes udgifterne at være på godt 7,8 mia. kr. og falde til knap 1,9 mia. kr. i 2030.
  • Den forventede gennemsnitlige årlige støtteudgift ligger på omkring 4,5 mia. kr. i faste 2018-priser for perioden 2018-2030.

Læs notat omPSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2018

Fremskrivninger

PSO-fremskrivning maj 2018

PSO-fremskrivning juni 2017

PSO-fremskrivning december 2016

PSO-fremskrivning august 2016

PSO-fremskrivning april 2016 

Elprisfremskrivning april 2016 

PSO- og elprisfremskrivning april 2016 

PSO-fremskrivning marts 2016 

PSO-fremskrivning marts 2016

PSO-fremskrivning marts 2015 

Elprisforløb anvendt til PSO-fremskrivning marts 2015 

PSO-fremskrivning november 2014

Læs mere om PSO og støtte til produktion af el mv.