VE-støttefremskrivning

Støttefremskrivningen november 2019

I forlængelse af Basisfremskrivningen 2019 er udgifterne til støtte af vedvarende elproduktion blevet opdateret. Opdateringen viser det forventede støttebehov frem mod 2030 under de nuværende rammevilkår og den vedtagne politik, og fremskrivningen inkluderer dermed ikke nye tiltag.

  • Støtteudgifterne forventes at falde i takt med en stigende elpris, og i takt med, at de eksisterende støtteordninger forsvinder eller eksisterende anlægs støtteperiode bortfalder.
  • I 2019 forventes udgifterne at være på ca. 6,3 mia. kr. og falde til knap 3 mia. kr. i 2030.
  • Den forventede gennemsnitlige årlige støtteudgift ligger på omkring 4,2 mia. kr. i faste 2020-priser for perioden 2019-2030.

Læs notat om VE-støttefremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2019 

Fremskrivninger

PSO-fremskrivning maj 2018

PSO-fremskrivning juni 2017

PSO-fremskrivning december 2016

PSO-fremskrivning august 2016

PSO-fremskrivning april 2016 

Elprisfremskrivning april 2016 

PSO- og elprisfremskrivning april 2016 

PSO-fremskrivning marts 2016 

PSO-fremskrivning marts 2016

PSO-fremskrivning marts 2015 

Elprisforløb anvendt til PSO-fremskrivning marts 2015 

PSO-fremskrivning november 2014

Læs mere om PSO og støtte til produktion af el mv.