Miljøkonsekvensvurdering af landanlæg for Energiø Bornholm

Miljøkonsekvensvurdering af landanlæg for Energiø Bornholm

Energinet gennemfører miljøkonsekvensvurderinger som led i etablering af landanlæggene for Energiø Bornholm.

Som bygherre af Energiø Bornholms landanlæg er det Energinets ansvar, at der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af anlæggene på både Sjælland og Bornholm. 

Læs mere om Energinets miljøkonsekvensvurdering af landanlæggene på Energinets hjemmeside 

Kontakt

Maj Teglbrænder Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277