Perspektiver for produktion og anvendelse af biogas i Danmark

Perspektiver for produktion og anvendelse af biogas i Danmark

Energistyrelsen har udgivet en ny rapport om perspektiver for produktion og anvendelse af biogas i Danmark.

Biogas kan udgøre en vigtig brik i fremtidens energisystem, idet biogassen både kan erstatte fossile brændsler og give klima- og miljøfordele i landbruget.

Som grundlag for at kunne vurdere biogassens fremtidige rolle i Danmark har Energistyrelsen gennemført et projekt, der blandt andet ser på energimæssige, økonomiske, klimamæssige og andre miljømæssige forhold ved produktion og anvendelse af biogas.

Læs projektrapporten ”Perspektiver for produktion og anvendelse af biogas i Danmark” her:

Perspektiver for produktion og anvendelse af biogas i Danmark

Mere om Bioenergi