Ejerskifte Sol og husstandsvind

Ved køb eller salg af bolig

Energistyrelsens ejerskifteblanket skal udfyldes af ny ejer. Der skal enten foreligge en underskrift fra sælger på ejerskifteblanketten som dokumentation for overdragelse af solcelleanlægget, eller der skal medsendes anden dokumentation for, at solcelleanlægget er overdraget til ny ejer.

Ejerskifte årsbaseret nettoafregning

Ved ejerskifte sker der altid en sagsbehandling for at se om den nye ejer opfylder kravene for årsbaseret nettoafregning.

For at ny ejer(lejer) skal kunne fortsætte med at høre under årsbaseret nettoafregning vurderes følgende: 

  • Er anlægget blevet frakoblet/tilsluttet på ny?
  • Er der sket ændringer i anlægget?
  • Er anlægget ikke 100% ejet af ny forbruger?
  • Vil kommende ejer have erhverv på adressen?
  • Forsyner anlægget noget andet end det, det oprindeligt forsynede?

Hvis der kan svares ja til en af ovenstående, skal det vurderes nærmere. Kan der svares nej til alle punkterne er der stor sandsynlighed for at anlæggets nettoafregningsform kan overdrages til ny ejer. Dette vil dog stadig bero på en konkret vurdering fra sag til sag.

Hent ejerskifteblanket

Anmodning om lejerskifte

Ved skilsmisse

Energistyrelsens ejerskifteblanket skal udfyldes hvis solcelleanlægget skifter ejer. Du kan se, hvem der er registreret som ejer hos os på de afregningsbilag, vi sender. Der skal på ejerskifteblanketten foreligge en underskrift fra den ejer, vi har registret, som dokumentation for overdragelse af solcelleanlægget.

Du finder blanketten her:

Hent ejerskifteblanket

Ved dødsfald

I forbindelse med dødsfald skal der ske meddelelse herom til Energistyrelsen med oplysning om nyt kontonummer til udbetaling af evt. overskudsproduktion fra solcelleanlægget til dødsboet. Dette gælder for både private, der er registreret med cpr.nr. og enkeltmandsvirksomheder, der er registreret med CVR-nr., og gøres ved brug af blanketten Meddelelse om dødsfald.

Når der er ny ejer/forbruger af det omhandlende anlæg end boet, skal der indsendes udfyldt blanket om ”Anmeldelse om skift af ejer, lejer eller anden forbruger af solcelleanlæg eller husstandsvindmølle”, vedlagt kopi af skifteretsattesten. 

Hvem er tegningsberettiget og kan underskrive på vegne af de forskellige dødsbo former?

Uskiftet bo

Ved uskiftet bo er boet udleveret til afdødes ægtefælle, som dermed er den tegningsberettigede for boet.

Privat skifte

Ved privat skifte er boet udleveret til arvingerne efter afdøde. I de tilfælde, hvor der er flere arvinger er alle arvingerne tegningsberettigede i fællesskab. Ønsker arvingerne at give tegningsberettigelsen til en underskriver (eks. én af arvingerne, advokat eller anden) skal der foreligge fuldmagter fra de enkelte arvinger til denne underskriver, som skal vedlægges skifteretsattesten.

Bobestyrerbo

Ved bobestyrerbo er boet af Skifteretten udleveret til en bobestyrer (som regel en advokat), som dermed er den tegningsberettigede for boet.

Boudlæg

Ved boudlæg er boet udleveret til afdødes nærmeste efterladte, som ikke nødvendigvis er familie. Der kan her være tale om flere personer, som er tegningsberettigede i fællesskab. Ønsker disse personer at give tegningsberettigelsen til én underskriver, skal der foreligge fuldmagter fra de enkelte personer til denne underskriver, som skal vedlægges skifteretsattesten.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74