Teknologineutrale udbud 2018-2019

Teknologineutrale udbud 2018-2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 26. september 2017 indgået en aftale, der skriver energipolitisk danmarkshistorie ved for første gang nogensinde at lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne i årlige udbud i 2018 og 2019. 

Læs aftalen på Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets hjemmeside

Denne side vil blive opdateret med informationer om de teknologineutrale udbud, fx. høring af udbudsbetingelser. 

5.december 2018

Marginal tilbud

Marginal tilbudsgiver har accepteret at nedskalere sit projekt i overensstemmelse med det resterende budget.

Se mere information i det opdaterede faktaark:

Opdateret faktaark om afgørelse af det teknologineutrale udbud 2018

3.december 2018

Udbuddet er afgjort

Energistyrelsen har modtaget i alt 17 tilbud med projekter på i alt ca. 260 MW land-vindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg. I alt forventes der at blive indgået 6 kontrakter heraf 3 kontrakter med ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter med ca. 104 MW solcelleanlæg. Det svarer til ca. 200 MW landvindækvivalenter eller ca. 160.000 hustandes elforbrug. Det vægtede gennemsnitlige vindende pristillæg er 2,28 øre/kWh.

Se mere information i faktaarket:

Faktaark om afgørelse af det teknologineutrale udbud 2018

27. september 2018

Energistyrelsen indkalder tilbud i det teknologineutrale udbud 2018

Energistyrelsen har nu åbnet op for tilbud i det teknologineutrale udbud af støtte til landvindmøller, solcelleanlæg og åben-dør-havvindmøller. Fristen for at afgive tilbud er 26. november 2018. Al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden er samlet på udbudsportalen.

13. september 2018

Forventet tidsplan for teknologineutralt udbud 2018

Energistyrelsen forventer at indkalde tilbud i det teknologineutrale udbud 2018 i september. Når der indkaldes tilbud, vil al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden være samlet på udbudsportalen.

4. september 2018

Vejledning til nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til de nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller, som kan findes her:

Vejledning til nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller

23. juli 2018

Opdateret udkast til udbudsbetingelser og udkast til kontrakt om pristillæg

Se opdateret udkast til udbudsbetingelser og udkast til kontrakt om pristillæg:

Opdateret udkast til udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt om pristillæg

28. juni 2018

Høring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg (VE-bekendtgørelsen)

VE-bekendtgørelsen har været i høring i perioden 26. april til 24. maj 2018. Energistyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget en række præciseringer i VE-bekendtgørelsen.

Se eksterne høringssvar

Se høringsnotat

Se VE-bekendtgørelse

Link til VE-bekendtgørelse på retsinfo.dk

31. maj 2018

Markedsdialog II om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialog II:

Dansk Fjernvarme 

Danmarks Vindmølleforening

Vindmølleindustrien

Se Energistyrelsen svar på kommentarer og spørgsmål

17. maj 2018

Lovforslag vedtaget

Den 17. maj 2018 blev lovforslaget vedr. de teknologineutrale udbud 3. behandlet og vedtaget af Folketinget. Læs mere på Folketingets hjemmeside. 

13. april 2018

Lovforslag førstebehandlet

Den 10. april 2018 blev lovforslaget vedr. de teknologineutrale udbud førstebehandlet i Folketinget. Læs mere på Folketingets hjemmeside

23. marts 2018

Tentativ tidsplan for de teknologineutrale udbud

Det forventes, at der kan indkaldes tilbud til det første teknologineutrale udbud i september 2018 med deadline for afgivelse af tilbud i november 2018. Det forventes, at udbudsbudgettet bliver på 250 mio. kr. (2017-priser) i 2018 og 579 mio. kr. (2017-priser) i 2019.

Det understreges, at tidsplaner samt udbudsbudgetter ikke er endelige. Tidsplan for det teknologineutrale udbud i 2019 er endnu ikke fastlagt.

Lovforslag i fornyet høring

Den 21. februar 2018 sendte Energistyrelsen dele af lovforslaget vedr. de teknologineutrale udbud i fornyet høring. Læs mere på Høringsportalen  

Markedsdialog II om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

Energistyrelsen sendte i perioden 20. december 2017 til 29. januar 2018 et udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud 2018 til skriftelige kommentarer og spørgsmål.

Energistyrelsen har revideret udbudsbetingelserne på baggrund af de indkomne kommentarer og spørgsmål og inviterer nu til at kommentere og stille spørgsmål til det reviderede udkast.

Kommentarer og spørgsmål skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) samt vindogsoludbud@ens.dk senest fredag den 6. april 2018.

Spørgsmål, kommentarer og svar vil blive offentliggjort på www.ens.dk/vindogsoludbud.

Se nyt udkast til udbudsbetingelser 

Se nyt udkast til udbudsbetingelser inkl. TC

Markedsdialog I om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialog I:

Danmarks Vindmølleforening

Dansk Energi

Datatilsynet

European Energy

HOFOR

Landbrug og Fødevarer

Rambøll

Solenergi Danmark

Vindmølleindustrien

Wind Estate

Ørsted

Se Energistyrelsen svar på kommentarer og spørgsmål her. 

Se udkast til udbudsbetingelser her.

Lovforslag i høring

Den 17. november 2017 sendte Energistyrelsen forslag til lovgrundlaget for de teknologineutrale udbud i høring.  Læs mere på Høringsportalen  

Workshop

26. oktober afholdte Energistyrelsen workshop om udbud og planlægning for vind og sol. Læs programmet for workshoppen
Præsentationer fra workshoppen kan hentes nedenfor:

Oplæg

Energistyrelsen har holdt oplæg om de teknologineutrale udbud for medlemmer af Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening d. 30. oktober 2017 og på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 d. 4. november 2017.

Energistyrelsens præsentation

Kontaktoplysninger

Rasmus Zink Sørensen, email: rzs@ens.dk

Sobia Waheed, email: sow@ens.dk

Emil Axelsen, email; eax@ens.dk

Katrine Pilmark Elkjær, email: kfe@ens.dk

Stine Roland Knudsen, email: srk@ens.dk