Teknologineutrale udbud 2018-2019

Teknologineutrale udbud 2018-2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 26. september 2017 indgået en aftale, der skriver energipolitisk danmarkshistorie ved for første gang nogensinde at lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne for sammenlagt ca. 1 mia. kr. i årlige udbud i 2018 og 2019. 

Læs aftalen på Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets hjemmeside

Denne side vil blive opdateret med informationer om de teknologineutrale udbud, fx. høring af udbudsbetingelser. 

Lovforslag i høring

Den 17. november 2017 sendte Energistyrelsen forslag til lovgrundlaget for de teknologineutrale udbud i høring.  Læs mere på Høringsportalen  

Workshop

26. oktober afholdte Energistyrelsen workshop om udbud og planlægning for vind og sol. Læs programmet for workshoppen
Præsentationer fra workshoppen kan hentes nedenfor:

Oplæg

Energistyrelsen har holdt oplæg om de teknologineutrale udbud for medlemmer af Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening d. 30. oktober 2017 og på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 d. 4. november 2017.

Energistyrelsens præsentation

Kontaktoplysninger

Rasmus Zink Sørensen, email: rzs@ens.dk

Sobia Waheed, email: sow@ens.dk

Emil Axelsen, email; eax@ens.dk

Katrine Pilmark Elkjær, email: kfe@ens.dk

Stine Roland Knudsen, email: srk@ens.dk