Global afrapportering 2021

I 2021 fremlægges den første globale afrapportering, som ifølge klimaloven skal offentliggøre årligt i april i sammenhæng med den årlige klimastatus og –fremskrivning.

Global afrapportering vil omfatte både påvirkningen af de globale udledninger som følge af eksempelvis det danske forbrug, men også påvirkningen fra konkrete bilaterale landesamarbejder, hvor Danmark bl.a. bidrager med at omstille landenes energisektorer.

Ekstern høring af den globale afrapportering

Det følger af Klimaloven, at den globale afrapportering skal sendes i ekstern høring. For Global afrapportering 2021 er der fastlagt en todelt høringsproces, som medfører, at de metodiske overvejelser bag den var i ekstern høring i efteråret 2020, mens den samledes afrapportering sendes i ekstern høring senere.

Høringsmateriale fra den første eksterne høring, høringssvar samt høringsnotat, der samler op på høringen, er tilgængeligt på denne side (se nedenfor).

Bemærk at høringsnotatet vil blive opdateret snarest for så vidt angår den del, der vedr. klimabistand.

Materiale

Materiale fra første eksterne høring (metodiske overvejelser)

Indkomne høringssvar

92 gruppen
Dansk Energi
Danske Rederier
DI
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Landbrug & Fødevarer

Høringsnotat