Global afrapportering 2022

Global Afrapportering 2022 (GA22) er en vurdering af, hvordan danske forbrugere, dansk erhvervsliv og danske myndigheder på forskellige måder påvirker udledningerne af drivhusgas uden for Danmark. Klimaforandringerne er en global udfordring. Global Afrapportering bidrager med et vigtigt blik på Danmarks rolle i den globale klimaindsats. Regeringen fremlagde i april 2021 den første globale afrapportering, som ifølge klimaloven skal offentliggøres hvert år i april i sammenhæng med den årlige klimastatus og –fremskrivning.

Fra den 29. apr. til den 20. maj vil det være muligt at afgive bemærkninger til Global Afrapportering 2022 samt de dertilhørende baggrundsnotater. Hovedrapporten opsummerer de vigtigste resultater, mens baggrundsnotaterne uddyber de enkelte emner herunder metodetilgang, usikkerheder mm. Der er ligeledes vedlagt en introduktion til det samlede materiale.

Der afholdes et møde for eksterne interessenter den 12. maj fra kl. 10.30 til 12.00 i Energistyrelsen i København. På mødet vil hovedresultaterne blive gennemgået og der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Tilmelding til mødet foregår ved at kontakte Ida Marie Retoft pr. mail (imret@ens.dk) eller telefon (33926812).

 

Dyk ned i data bag Global Afrapportering

Udvalgte resultater fra Global Afrapportering kan tilgås i et interaktivt format. Resultaterne omfatter:

  • Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk
  • Klimaaftrykket fra dansk import
  • Klimaaftrykket fra dansk eksport

Resultaterne er baseret på Energistyrelsens beregninger i Global Afrapportering 2022. Metoden er nærmere beskrevet i baggrundsnotaterne om Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk, import og eksport.

 

 

I visualiseringen er det muligt at anvende ”analysetilstand” til at dykke ned i data. Videoen neden for viser, hvordan ”analysetilstand” kan aktiveres.

Videoen viser, hvordan analysetilstand kan aktiveres i visualiseringen af data

 

Baggrundsdata fra visualiseringen 

 

Global Afrapportering 2022 omfatter følgende materiale

 

Hovedrapport

 

Dataark for resultater

 

Supplerende baggrundsmateriale

 

Kontakt

Ida Marie Retoft
Specialkonsulent (+45) 3392 6812