Love og regler for CO2-kvoteordningen

Loven har til formål at fremme en reduktion af udledningen af drivhusgassen CO2 og andre drivhusgasser på en omkostningseffektiv måde gennem et system med omsættelige kvoter og kreditter.

Lovbekendtgørelsen består af loven og lovændringen:

Bekendtgørelser udstedt i henhold til loven m.v.:

Øvrige bekendtgørelser

udstedt i medfør af loven m.v. kan findes på Retsinformation.

CO2-kvotedirektivet og andre EU-regler:

CO>2-kvotedirektivet og ændringerne er sammenskrevet (ikke juridisk gældende):

EU-regler vedr. overvågning og rapportering under CO2-kvoteordningen:

EU-regler om verifikation og akkreditering under CO2-kvoteordningen:

EU-regler om harmoniseret gratistildeling af CO2-kvoter:

EU-regler vedr. kreditrettigheder:

EU-regler vedr. auktionering af CO2-kvoter:

EU-regler vedr. CO2-registre (administreres af Erhvervsstyrelsen):

Forordningen og ændringsforordningen er sammenskrevet (ikke juridisk gældende):

 

Se i øvrigt Kommissionens hjemmeside

CO2 Kvoteservice