Energiadministration

Center for Energiadministration

I Center for Energiadministration sikrer vi en effektiv administration af støtteordninger til vedvarende energi i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. Vi er et centralt kontaktpunkt, som er i dialog med de store markedsaktører inden for vedvarende energi (sol, vind, kraftvarme og bio) såvel som sammenslutninger af borgere i f.eks. vindmøllelaug og private borgere med VE-anlæg.
Vi varetager sekretariatet for EUDP samt sekretariatet for Taksationsmyndigheden, som vurderer værditab til borgere i forbindelse med VE-anlæg og VE-projekter. Herudover varetager vi administration af Energimærkningsordningen, CO2 kvoteadministration og VE til proces. Derudover varetager vi administrationen af koncernens rejser og intern service i Esbjerg.

 

Mogens Uhd Nielsen
 • ​Udbetaling af pristillæg til produktion af el fra vind og sol.
 • Udbetaling af støtte til anvendelse af biogas (opgradering, elproduktion, proces og varme).
 • Udbetaling af støtte til anvendelse af biomasse.
 • Oprindelsesgarantier for fjernvarme og fjernkøling.
 • EUs indtægtsloft.
 • Støtteordninger til udligning / kompensation af netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning af visse elproduktionsanlæg.
 • Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler.
 • Tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.
 • Tilskud til virksomheders omstilling af procesenergi fra fossil energi til vedvarende energi. 
 • Energistyrelsens stamdataregister over elproducerende anlæg tilkoblet det kollektive elforsyningsnet. 
Mogens Uhd Nielsen
Enhedschef
 • ​Udbetaling af pristillæg til produktion af el fra vind og sol.
 • Udbetaling af støtte til anvendelse af biogas (opgradering, elproduktion, proces og varme).
 • Udbetaling af støtte til anvendelse af biomasse.
 • Oprindelsesgarantier for fjernvarme og fjernkøling.
 • EUs indtægtsloft.
 • Støtteordninger til udligning / kompensation af netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning af visse elproduktionsanlæg.
 • Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler.
 • Tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.
 • Tilskud til virksomheders omstilling af procesenergi fra fossil energi til vedvarende energi. 
 • Energistyrelsens stamdataregister over elproducerende anlæg tilkoblet det kollektive elforsyningsnet. 
 • ​Udbetaling af pristillæg til produktion af el fra vind og sol.
 • Udbetaling af støtte til anvendelse af biogas (opgradering, elproduktion, proces og varme).
 • Udbetaling af støtte til anvendelse af biomasse.
 • Oprindelsesgarantier for fjernvarme og fjernkøling.
 • EUs indtægtsloft.
 • Støtteordninger til udligning / kompensation af netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning af visse elproduktionsanlæg.
 • Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler.
 • Tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.
 • Tilskud til virksomheders omstilling af procesenergi fra fossil energi til vedvarende energi. 
 • Energistyrelsens stamdataregister over elproducerende anlæg tilkoblet det kollektive elforsyningsnet. 
 • EUDP-sekretariat
 • Green Labs DK
 • Energilagringspulje
 • Power-to-X-pulje
 • Nordsøpuljen
 • Øvrige udviklings- og demonstrationspuljer
 • Nordisk Energi Forskning
 • IEA-aktiviteter
Claus Meineche
Sekretariatschef, EUDP (+45) 3392 7793
 • EUDP-sekretariat
 • Green Labs DK
 • Energilagringspulje
 • Power-to-X-pulje
 • Nordsøpuljen
 • Øvrige udviklings- og demonstrationspuljer
 • Nordisk Energi Forskning
 • IEA-aktiviteter
 • EUDP-sekretariat
 • Green Labs DK
 • Energilagringspulje
 • Power-to-X-pulje
 • Nordsøpuljen
 • Øvrige udviklings- og demonstrationspuljer
 • Nordisk Energi Forskning
 • IEA-aktiviteter
 • CO2-kvoteordningen/EU ETS
 • EUs innovationsfond
 • EUs moderniseringsfond
 • FN klimakreditter
 • Energimærkningsordningen
Charlotte Kirk Larsen
Enhedschef
 • CO2-kvoteordningen/EU ETS
 • EUs innovationsfond
 • EUs moderniseringsfond
 • FN klimakreditter
 • Energimærkningsordningen
 • CO2-kvoteordningen/EU ETS
 • EUs innovationsfond
 • EUs moderniseringsfond
 • FN klimakreditter
 • Energimærkningsordningen
 • CO2-kvoteordningen/EU ETS
 • CBAM
 • FuelEU Maritime
 • RefuelEU Aviation
 • Metanforordningen
 • EU's innovationsfond
 • FN klimakreditter
Henrik Blyt
Enhedschef
 • CO2-kvoteordningen/EU ETS
 • CBAM
 • FuelEU Maritime
 • RefuelEU Aviation
 • Metanforordningen
 • EU's innovationsfond
 • FN klimakreditter
 • CO2-kvoteordningen/EU ETS
 • CBAM
 • FuelEU Maritime
 • RefuelEU Aviation
 • Metanforordningen
 • EU's innovationsfond
 • FN klimakreditter
 • Bygningspuljen
 • Energirenoveringspuljen
 • Varmepumpepuljen
 • Fjernvarmepuljen
 • Skrotningsordningen 
 • Kommune- og Regionspuljen 
 • Varmepumper på abonnement 
 • Strandede omkostninger
Lone Brose
Enhedschef
 • Bygningspuljen
 • Energirenoveringspuljen
 • Varmepumpepuljen
 • Fjernvarmepuljen
 • Skrotningsordningen 
 • Kommune- og Regionspuljen 
 • Varmepumper på abonnement 
 • Strandede omkostninger
 • Bygningspuljen
 • Energirenoveringspuljen
 • Varmepumpepuljen
 • Fjernvarmepuljen
 • Skrotningsordningen 
 • Kommune- og Regionspuljen 
 • Varmepumper på abonnement 
 • Strandede omkostninger