Bioenergi-taskforce 2019-2021

På denne side findes et overblik over hvilke projekter der er udført under Bioenergi-taskforcen samt links til rapporter m.v.

Bioenergi-taskforcen blev etableret som følge af Energiaftalen fra 29. juni 2018 og fik bevilling på Finanslov 2019.

Workshop om grønne gasser

Workshop om grønne gasser blev afholdt i marts 2019. Formålet var primært at bidrage med mere grundlæggende, opdateret og faktuel viden på grøn gas-området. Viden opsamlet på workshoppen skulle bl.a. give input til grundlaget for udmøntning af grøn gas-puljen. 

Biomasseanalyse

Bioenergi-taskforcen bidrog med kapitlerne 1 – 5 i Energistyrelsens Biomasseanalyse fra maj 2020. 

Metantab fra biogasanlæg

Projektet bestod af en større indsats for at mindske metantabet fra danske biogasanlæg, herunder vidensopbygning og et systematisk måleprogram for danske biogasanlæg. Dette projekt blev gennemført i samarbejde med bl.a. biogasbranchen, Rambøll, DTU, Force og Teknologisk Institut. Projektet blev afsluttet i august 2021 og bidrog med ny og opdateret viden på området, samt med input til reguleringen af metantab fra biogasanlæg. Projektet blev finansieret særskilt. 

Se projektets hovedrapport; Målrettet indsats for at mindske metantab fra danske biogasanlæg.

Biogas – Klima og miljø

Et projekt om biogasproduktionens klima- og miljøeffekter blev gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet og blev afsluttet i august 2020.

Læs rapporten; Bæredygtig biogas – klima og miljøeffekter af biogasproduktion.

Notat om træbiomasse

Notat om træbiomasse er en beskrivelse af typiske leverandørkæder, biomassetyper, certificering og kontrolmuligheder, som danner faktuelt grundlag for hvordan Danmark har udformet og implementeret bæredygtighedskrav til fast biomasse. Projektet blev udført af NEPCon og færdiggjort i foråret 2020.

Vurdering af omkostninger ved at opfylde bæredygtighedskrav for udvalgte leverandører

Notatet blev udarbejdet af NEPCon og færdiggjort i foråret 2020. Opgavens formål var at få en vurdering af omkostninger for udvalgte aktører ved at opfylde bæredygtighedskravene.

BioRES – Den danske bioenergiressource

Energy Modelling Lab udarbejdede en model over Danmarks bioressourcer, hvor den tilgængelige ressource kan undersøges gennem forskellige scenarier og med brug af forskellige virkemidler.

Træpilleanalyse

Formålet med træpilleanalysen var en kortlægning af nye målgrupper, der omfattes af bæredygtighedskrav, herunder producenter og importører af træpiller. Analysen blev udarbejdet af Ea Energianalyse og blev færdiggjort i november 2021.

Analyse af biomassens klimaeffekt

Projektet er en baggrundsanalyse til Global Afrapportering 2022 og blev udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Projektet blev delfinansieret af taskforcen.

Se rapporten; CO2 emissions from biomass use in district heating and combined heat and power plants in Denmark.

Mere om Bioenergi