Reskalering af energimærket og EPREL

Reskaleringen af energimærket

Energimærkning uden plusser

Energiklasserne med plusser fjernes fra EU’s energimærkning. Det gør ordningen mere gennemskuelig for forbrugerne, og det giver producenterne større incitament til at udvikle endnu mere energieffektive produkter.

I en årrække har skalaen for energimærkning indeholdt 3 ekstra klasser over A (A+, A++ og A+++). De tre klasser har reduceret mærkets effektivitet i forhold til at få forbrugerne til at købe mere energieffektive produkter.

Reglerne om at ændre mærket og gå tilbage til den oprindelige A-G skala uden plusser fremgår af EU’s rammeforordning om energimærkning (EU) 2017/1369.

I slutningen af 2019 blev flere reviderede forordninger om energimærkning vedtaget for den første gruppe af produkter. I løbet af de kommende år vil energimærket blive ændret for øvrige produkter, hvor energiklasser med plusser i dag anvendes på energimærket. Desuden vil A-G skalaen blive anvendt for alle nye produkter, der bliver omfattet af EU’s energimærkning.

De første produkter, hvor energimærket ændres til A-G skalaen og dermed uden plusser er:

  • Køle-/fryseapparater til husholdninger
  • Vaskemaskiner og kombinerede vaske-/tørremaskiner
  • Opvaskemaskiner • Digitale skærme (herunder TV- og computerskærme)
  • Lyskilder

Læs mere om ændringen og de nye mærker på LABEL2020

Bragt i omsætning

Et produkt er bragt i omsætning, når en leverandør i EU/EØS har gjort det tilgængeligt ved, at:

  • Overdrage produktets ejendomsret til en distributør, forhandler eller slutbruger i EU/EØS.
  • Udbyde produktet selv via direkte salg til slutbrugere i EU/EØS f.eks. via webshop, butik eller lign.

Produkter, der ligger på lager hos leverandøren, er ikke bragt i omsætning. Produkterne bringes altså først i omsætning, når de overdrages til en distributør, forhandler eller udbydes til salg direkte til slutbrugeren. 

Læs mere om definitionen af ”bragt i omsætning”

EPREL-databasen

Registrering i EPREL

Alle produktmodeller omfattet af energimærkning, som er markedsført efter 1. august 2017, skal registreres i EPREL.

Det er frivilligt at registrere modeller, der er bragt i omsætning inden 1. august 2017, såfremt produkter af den pågældende model ikke er markedsført efter 1. august 2017. Bemærk at reglerne for ”at bringe i omsætning” gælder for de enkelte produkteksemplarer. Hvis der bringes yderligere produkteksemplarer på markedet efter 1. august 2017, skal produktmodellen registreres i EPREL.

Databasen EPREL er klar til brug, du finder den her

Alle inddaterede oplysninger i EPREL er indtil videre kun synlige for leverandøren selv. Myndighederne får adgang til oplysningerne i løbet af efteråret 2019, hvor også offentligheden får adgang, men udelukkende til at se og downloade energimærke og datablad for de registrerede produktmodeller. Leverandører kan i EPREL se, når deres tekniske dokumentation er blevet læst eller downloadet.

Informationsfilm om databasen EPREL

Energistyrelsen har i samarbejde med de nordiske markedsovervågningsmyndigheder og Nordisk Ministerråd udarbejdet en informationsfilm om databasen EPREL. Filmen er desuden tilgængelig på svensk, norsk, islandsk og finsk. Såfremt disse sprogversioner ønskes, bedes du kontakte ecodesign@ens.dk eller kontakte de nordiske myndigheder.

Databasen gør det lettere for forbrugerne at finde og sammenligne energimærkede produkter. Forhandlere, som har brug for et nyt energimærke eller datablad, kan nemt downloade og udskrive disse direkte fra databasen.

Det bliver desuden også nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at udføre effektiv markedskontrol og danne sig overblik over tilgængelige produkter på markedet. EPREL bidrager således til lige konkurrencevilkår mellem leverandører.

Find yderligere vejledning på Kommissionens EPREL-site her

Bemærk adgang til Kommissionens hjemmeside kræver et EU log ind.

I samarbejde med myndighederne fra de nordiske lande har Energistyrelsen udarbejdet en vejledning målrettet til producenter om adgang og brug af EPREL-databasen, både en generel vejledning og en målrettet inddatering af lyskilder.

EPREL guideline
EPREL lamp guide

Lyskildeguiden på engelsk er suppleret af en simpel trin-for-trin vejledning på dansk, hent den her

Lyskilder og omgivende produkter er omfattet af lovgivning om energimærkning og ecodesign (mindstekrav til miljøvenligt design) og Energistyrelsens vejledning forklarer forskellen. 

Vejledning om lyskilder og omgivende produkter

Produktmodeller, der skal anvende det reskalerede energimærke, skal genregistreres i EPREL. Se vejledning.

Vejledning om genregistrering

Ofte stillede spørgsmål

Energistyrelsen har udarbejdet en FAQ, som indeholder de oftest stillede spørgsmål om EPREL.

FAQ om EPREL

Tilmeld dig et nyhedsbrev, der dækker re-skaleringen og databasen

Hvis du gerne vil opdateres løbende på udviklingen af tiltag i forbindelse med ecodesign og energimærkning, kan du tilmelde dig et særligt nyhedsbrev, der kun omhandler dette emne. Det gør du ved at sende en mail til ecodesign@ens.dk.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk