Elbuspuljen

Trafikselskaber har kunnet søge om støtte til afgrænsede forsøg med elbusser i rutedrift via den såkaldte elbuspulje.

Trafikselskaberne har kunnet få støtte med henblik på at kompensere dem for elbussernes højere anskaffelsespris. Hermed fik trafikselskaberne mulighed for skabe sig praktiske, økonomiske og miljømæssige erfaringer med elbusser. Det er erfaringer, som kan bruges til at udbrede elbusser i større skala.

I tabellen kan du finde mere information om det støttede busprojekt.

Projekttitel Resumé Projektejer Tilsagn Projektperiode
Forsøg med 12 m elbusser under almindelige driftsbetingelser To natladede 12 m elbusser indsættes på linje 65E. Elbusserne er i drift gennem en hel kontraktperiode (6 år til 12 år), hvilket giver ny viden om elbussers driftssikkerhed og økonomi. Hver elbus kører 80.000 km årligt, hvilket samlet bliver til 960.000 km i løbet af 6 år. Trafikselskabet Movia 2.500.000 kr. 2016 - 2023