Forsøgsordning for elbiler

Fra 2008 og frem til 2015  har Energistyrelsen bevilget tilskud til elbilprojekter. Projekterne skulle bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur.

Projekterne løb over en årrække og skulle give viden om:

  • mulighederne for at kunne bruge elbiler som et fleksibelt lager i det danske elsystem
  • hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler
  • i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele og perspektiver
  • tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. 

Ordningen har ydet støtte til projekter i virksomheder, interesseorganisationer, kommuner og regioner, som har gennemført flådeprojekter , analyser og formidlingsprojekter på elbilområdet.

I tabellen kan du se mere om støttede projekter.

Projekttitel Resumé Projektejer Tilsagn Projektperiode
Fredensborg Kommune: Grøn mobilitet på rådhuset 10 elbiler på Fredensborg Rådhus skal mindske arbejdsrelateret kørsel i medarbejders egen bil og udgifter til kørselsgodtgørelse. Projektet skal også øge medarbejdernes mobilitet og fleksibilitet i det daglige arbejde. Fredensborg Kommune 250.000 kr. 2013 - 2015
Tjenestekørsel med elbiler i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommunes har anskaffet fem Mitsubishi iMiEV-elbiler, der anvendes i ældreplejen, i bygningsdriften og i IT-centret Fredensborg Kommune 470.427 kr. 2011 - 2013
Elbil som vagtbil i Århus Jydsk Vagt- & Hundetjeneste har leaset en Peugeot iOn med henblik på afprøvning af denne elbil til vagtbrug i Århus midtby. Elbilen indfriede ikke JVH’s forventninger grundet for kort rækkevidde og begrænsede lademuligheder. Jydsk Vagt- & Hundetjeneste 63.924 kr. 2011 - 2014
Odsherred Kommune - Elbiler i en landkommune Odsherred Kommune ønsker at undersøge muligheder og begrænsninger for anvendelse af elbiler i administrationen i en landkommune som Odsherred, hvor afstandene, der køres, er relativt store. Odsherred Kommune 150.000 kr. 2013 - 2015
Elbiler bruges til tjenestekørsel i Skive Kommune Skive Kommune har anskaffet otte Mitsubishi iMiEV, der anvendes til tilsyn og ved møder, af en intern smed og af rådhusbetjenten samt til borgerbesøg i hjemmeplejen. Skive Kommune 1.282.884 kr. 2011 - 2013
Test en elbil I forsøgsprojektet Test-en-elbil har 198 elbiler kørt 4 millioner km og sparet 315 ton CO2 hos 1578 danske testfamilier. I løbet af projektet er der indsamlet en omfattende mængde data vedrørende bl.a. driftssikkerhed, opladningsmønstre og kørselsbehov. Clever A/S 6.000.000 kr. 2010 - 2014
Elbil til persontransport i Esbjerg Forsyning Esbjerg Forsynings benytter en Citroën C1 elbil til personbefordring i forbindelse med tilsyn, møder o.l. Esbjerg Forsyning A/S 82.867 kr. 2010 - 2013
Grøn transport i KLS Grafisk Hus KLS Grafisk Hus anvender en Modec el-lastbil til distribution af firmaets produkter og en Fiat Qubo E elbil til firma- og pendlerkørsel. KLS Grafisk Hus 530.000 kr. 2010 - 2013
Delebiler på Østerbro i København Move About driver en delebilordninger for private og erhvervskunder. Virksomhedens flåde består af 10 Think City og to Citroën C-Zero elbiler. Move About 337.651 kr. 2010 - 2013
Elbiler i Nyborg Kommune Nyborg Kommune og Nyborg Forsyning & Service anvender fem Fiat Fiorino elbiler i hjemmeplejen og som servicevogn bl.a. ved installering af fjernvarmemålere. Nyborg Kommune og Nyborg Forsyning & Service 724.200 kr. 2010 - 2013
Elbiler til tjenestekørsel i Næstved Kommune Næstved Kommune anvender tre ombyggede elbiler til mødevirksomhed, tilsyn og administrative transportopgaver. Næstved Kommune 374.000 kr. 2010 - 2013
Elbiler i Region Hovedstaden Region Hovedstadens Koncern Miljø købte i 2009 tre Fiat Fiorinoer, som var ombygget til elbiler. Formålet med indkøbet var at dække medarbejdernes transportbehov ifbm. besigtigelser, tilsyn og møder med el-biler fremfor benzin-/dieselbiler. Region Hovedstaden 789.724 kr. 2009 - 2012
Kørsel i elbil med intern post i SEAS-NVE Projekts formål var, om en elbil kunne bruges som internt postbil mellem SEAS-NVE hovedsæder i Haslev og Svinninge. For at teste dette anskaffede SEAS-NVE i samarbejde med Energistyrelsen sig en førstegenerations håndombygget elvarevogn, en Fiat Fiorino EV. SEAS-NVE 166.000 kr. 2010 - 2013
Elbiler anvendes til tjenestekørsel på Bornholm Bornholms Regionskommune anvender tre Fiat Fiorino combi til mødekørsel, tilsyn, borgerkontakt, virksomhedsbesøg og repræsentation Bornholms Regionskommune 725.048 kr. 2009 - 2013
Elbil som delebil Delebilfonden LetsGo ønskede at teste brugen af elbiler i en delebilflåde, hvor elbilerne kunne reserveres af medlemmer på lige vilkår med andre biler. Delebilfonden LetsGo 439.058 kr. 2011-2013
Forsøg med lithiumbatterier i relation til konventionelle batterier samt dieseldrevne køretøjer i Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommunes Gartner- og Vejservice anvender en Modec el-lastbilen og en Fiat Scoudo el-personbil til tjenestekørsel Frederiksberg Kommune 900.000 kr. 2009 -2012
Undersøgelse af elbilens driftsikkerhed som hjemmeplejebil i Gentofte Kommune Gentofte Kommunes hjemmepleje anvender en Citroën C1 elbil til hjemmebesøg hos kommunens borgere Gentofte Kommune 335.119 kr. 2009 - 2012
Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune anvender fire Think City til kommunale kørselsopgaver Gladsaxe Kommune 600.000 kr. 2009 - 2012
Elbil som tjenestebil i Københavns Kommune Københavns Kommune undersøger, hvordan elbiler kan dække kommunens transportbehov Københavns Kommune 1.409.075 kr. 2009 - 2012
Grøn vækst kommune – Middelfart Kommunes opstart med elbiler Middelfart Spildevand har anvendt en Think City elbil til tilsyn, møder og transport til renseanlæg og kloakprojekter Middelfart Kommune 157.500 kr. 2009 - 2012
Jorden Rundt i Elbil Hjalte Tin og Nina Rasmussen kørte jorden rundt i elbil i perioden juni 2010 - maj 2011. Rejsen gik gennem Rusland, Mongoliet, Kina, USA og Europa, en afstand på samlet 30.000 km. Projektet omfattede oprindeligt to elbiler Grønne og Blå. Moto Mundo 450.000 kr. 2010 - 2012
Elbiler som intelligent regulering i elmarkedet Nordjysk Elhandel anvender to Think City elbiler til firmakørsel og som pendlerbil for virksomhedens medarbejdere. Der er installeret udstyr i bilerne som muliggør trådløst styret opladning Nordjysk Elhandel 554.706 kr. 2010 - 2012
Prøv1elbil Prøv1elbil startede med 13 ombyggede C1EV i 2009 til 2011, men disse blev i 2011ombyttet med otte Citroën C-Zero, hvoraf seks blev anvendt af testfamilier og to i kommunal drift Teknologisk Institut m.fl. 1.600.000 kr. 2009 - 2013
Elbiler i Sønderborg Kommunes hjemmepleje Sønderborg Kommune har testet 5 Think City elbiler i den kommunale hjemmepleje og i Fagcenter Ældres administration Sønderborg Kommune 279.000 kr. 2009 - 2012
Elbil i EnergyFlexHouse ved Teknologisk Institut Elbilsforsøg i forbindelse med EnergyFlexHouse, et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler, stiller en elbil til rådighed for testfamilier, der bor i Teknologisk Instituts energi forsøgshus i Taastrup Teknologisk Institut 306.600 kr. 2009 - 2013
Elbil som reportagebil hos TV2/Bornholm TV2/Bornholms videojournalister bruger en Think City elbil til at lave deres reportager TV2/Bornholm 251.000 kr. 2009 - 2012
Elbiler til udlejning og tjenestekørsel i Ærø Kommune Tre Think City elbiler udlejes i sommermånederne til turister. Resten af året benyttes de af Ærø Kommune til persontransport Ærø Kommune 638.110 kr. 2009 - 2012
Aktiv Elbilspromovering Borger til Borger Elbilsejere deler erfaringer og er aktive i den grønne omstilling og udrulning af elbiler. Forenede Danske Elbillister (FDEL) 238.400 kr. 2016
Flere elbiler i hjemmeplejen Projektet skal demonstrere mulighederne for anvendelse af elbiler i hjemmeplejen hos de kommuner, der ikke har anskaffet elbiler i hjemmeplejen, såvel som de kommuner, der har erhvervet elbiler i hjemmeplejen, men hvor spørgsmålet er, om andelen af elbiler kan øges. Fleetwise 819.286 kr. 2016
Forhandlerperformance i salg af elbiler Fortsat fokus på bilforhandlernes performance i salget af elbiler med opfølgning på sidste års generelt skuffende resultater Zero2 295.995 kr. 2016
50 Nissan e-NV200 som håndværkerbiler Gennem projektet får håndværkere og andre virksomheder mulighed for at lease 50 elvarebiler til en pris, som er konkurrencedygtig med konventionelle biler. Som en del af projektet etableres en række hurtigladestationer, der giver håndværkeren mulighed for at supplere opladningen i det daglige.   1.382.925 kr. 2015
Electric Vehicle to Equipment Analyse af elbilers potentiale til at levere strøm til værktøj og udstyr i erhvervsmæssig anvendelse, kaldet Vehicle to Equipment eller V2X. Projektets formål er at analysere mulighederne for at anvende elektriske varebiler i erhvervsmæssig og håndværksmæssig anvendelse, heraf belyse potentialet for at anvende elbiler i nye anvendelsesområder, hvor der ikke tidligere, eller i ringe grad, har været anvendt elbiler. Region Hovedstaden, Copenhagen Electric 201.250 kr. 2016
"Mød elbilen" - elbil-formidlingsprojekt målrettet virksomheder Med projekt ”Mød elbilen” tilbyder Copenhagen Electric 50 virksomheder at afprøve moderne elbiler i deres hverdag. Formålet er, at give virksomhederne det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere, i hvilken grad de er elbil-parate. Derudover gives der gode råd til, hvordan de konkret kommer i gang med omstillingen til elbiler. Region Hovedstaden, Copenhagen Electric 1.164.500 kr. 2014 - 2016
Netværk for EU-fonde til fremme af elbiler i Danmark mm. Dansk Elbil Alliance samler et netværk af danske interessenter med henblik på at styrke forsknings- og implementeringsaktiviteter vedr. elektrificering af vejtransporten i Danmark, finansieret gennem EU-funding. Formålet med netværket er, at påvirke kommende EU-calls til at være bedre tilpasset danske styrkepositioner og behov, end de er i dag. Dansk Elbil Alliance 500.000 kr. 2015
Service- og vedligeholdelsesomkostninger, restværdier samt forsikring for elbiler Dansk Elbil Alliance, FDM og Lasse Altmann indsamler oplysninger om driftsomkostninger, serviceaftaler, salgspriser mv. for elbiler, og sammenligner dem med oplysninger for tilsvarende benzin- og dieselbiler, for at kunne dokumentere i hvilket omfang service- og vedligeholdelsesomkostninger er lavere for elbiler samt at undersøge udviklingen i restværdier for elbiler. Dansk Elbil Alliance 374.600 kr. 2015
Elbiler: Formidling af erfaringer og potentialer Det Økologiske Råd har fået midler til at gennemføre et faktabaseret informationsarbejde om elbiler. Arbejdet tager udgangspunkt i de mange gode brugererfaringer med elbiler, elbilernes potentialer i forhold til miljø, klima og forsyningssikkerhed samt de myter, der virker som direkte barrierer for udbredelse af elbiler. Formålet med projektet er, at udføre et formidlingsarbejde om elbiler, der når ud til over 1,5 millioner danskere. Det Økologiske Råd 107.500 kr. 2015
Formidling af erfaringer fra elbilejere til nye forbrugere Muligheden for at stifte peronligt kendskab med elbiler er altafgørende for at få borgerne til at overveje at anskaffe en elbil. Forenede Danske Elbilister gennemfører en række events, hvor borgere får mulighed for at prøvekøre elbiler og få information om hvordan det er at bruge en elbil i hverdagen. FDEL - Forenede Danske Elbilister 196.000 kr. 2015
Elektrisk transport - hvordan bliver det til mere? Mange kommuner ønsker og har fokus på et mere grønt og bæredygtigt mobilitetsarbejde. Projektet ønsker derfor at afhjælpe barrierer i forbindelse med implementering af elbiler i de kommunale vognparker. GD Green Tech 240.000 kr. 2015
Elbil-kompendium Elbil-kompendiet samler projektresultater og pointerer anbefalinger online Linie Probruger 300.000 kr. 2015
Vindoptimeret opladning og V2G-batterislitage - Slider V2G og kørsel elbilens batteri lige meget Projektet videreudvikler opladningsstrategien Vindoptimeret opladning V2G (Vehicle-to-Grid) til simulering og styring af elbilers deltagelse i et Smart Grid baseret elmarked. Desuden udvikles en omkostningsmodel for batterislitage. Vindenergi Danmark amba 135.000 kr. 2015
Analyse af bilforhandleres evne til at imødekomme kundernes krav og forventninger i salget af elbiler Projektet analyserer en hypotese om, at de danske forhandlere mangler evner og viden om elbiler, hvilket er en barriere til salg af elbiler til potentielle købere. Zero2 275.925 kr. 2015
Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Catalyst Strategy Consulting belyser det rationelle potentiale for el-køretøjer i offentlige flåder i Danmark via en kortlægning af køretøjerne og deres brugsmønstre. Der evalueres og perspektiveres til eksisterende indkøbsmodeller for el-køretøjer. Catalyst Strategy Consulting 490.000 kr. 2014
Energispareaftalen og energibesparelser i transportsektoren Energiselskaberne i Danmark er forpligtet til at hente energibesparelser i markedet, og fra 2013 har selskaberne for første gang kunne hente energibesparelser på transportområdet. Projektet indsamler erfaringer med brugen af ordningen, anbefaler nye tiltag på området og formidler om ordningen til interessenter. Dansk Elbil Alliance 185.000 kr. 2014
Plugin-hybridbilers anvendelse og forskellige udformning Plugin-hybridbilers relevans som overgangsteknologi til en elektrificeret transport er omdiskuteret. Projektet undersøger, hvilke plugin-hybridbiler der er på vej, hvordan forskellige rammevilkår påvirker salget, og hvor meget bilerne egentlig kører på el. Dansk Elbil Alliance 150.000 kr. 2014 - 2015
El-delebiler i kommuner Omfattende flådeanalyse af potentialet for elbiler i 10 kommuners bilflåde og vurdering af omfanget af kommunens biler, som vil kunne blive borgerbiler. Delebilfonden LetsGo 1.959.000 kr. 2014
Ladeeffektivitet på 3 biler Når du lader en el-bil, forventer du, at den strøm du betaler for kommer ned i batteriet, men måske betaler man for væsentligt mere end man regner med. I projektet analyseres det, hvor effektiv opladningen er i tre forskellige elbiler: Renault ZOE, Peugeot ION og Nissan Leaf. Center for Energiressourcer, DTU 200.000 kr. 2014 - 2015
Konferencer om elbiler i Aalborg, Århus og Odense Der er afholdt elbilkonferencer i tre af Danmarks større byer med fokus på elbilernes potentiale, og muligheden for at få flere elbiler på vejene fremover. Det Økologiske Råd 159.000 2014
Elbiler i byen ”Elbiler i byen” har til formål, at gøre det nemmere for beboere i lejligheder at få installeret hjemmeopladning til elbilen. Projektet skal bane vej for, at elbilen kan blive den foretrukne bybil. E.ON Danmark A/S 500.000 kr. 2014
Uddannelse og efteruddannelse inden for el- og hybridbiler Projektet udvikler et eksemplarisk undervisningsforløb, der skal sikre, at mekanikere under uddannelse lærer at håndtere den nye teknologi i form af el- og hybridbiler. Derudover udvikles et efteruddannelsesprodukt rettet mod reddere, brandfolk og politi. Insero E-Mobility A/S 397.200 kr. 2014 - 2015
Vindoptimeret opladning af kortrækkende elbiler Elbilejere har meget at hente hvad angår sparede udgifter og lavere CO2-udledning, ved at optimere opladningen i forhold til handlen med vindenergi på elmarkedet. Det er primært elbiler med lang rækkevidde, der forventes at kunne drage fordel af vindproduktionens fluktuationer, men spørgsmålet er, om elbiler med kort rækkevidde vil kunne opnå besparelser og CO2-reduktioner. Vindenergi Danmark amba 300.000 kr. 2014 - 2015
Analyse af elbilers forbrug udvidet med 2013 data og eventuelt andre datakilder Projektet analyserer elbilers forbrug for at vurdere, hvordan rækkevidden er afhængig af temperaturen og årstiderne samt vejhældning. Hovedkonklusion er at rækkevidden er ca. 77 km om vinteren og ca. 130 km om sommeren, der kan lokalt være store udsving i rækkevidden. Aalborg Universitet 291.000 kr. 2014
Brøndby Kommunes erfaringer med anvendelse af elbiler i hjemmeplejen Brøndby kommunes hjemmepleje råder over 3 elbiler til kørsel i dag- og aftensvagten. Erfaringerne er positive, men med et par logistiske problemstillinger, som der siden 2012 er fundet bedre løsninger på. Brøndby Kommune 134.656 kr. 2013
Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse af brugen af hurtigladning CLEVER A/S har analyseret nuværende udfordringer vedr. opsætning af elbil-ladeinfrastruktur på offentlige arealer og leverer samtidig forslag til forbedring af processerne for tilmelding og tilslutning af ladestandere til elnettet. Endelig har CLEVER belyst, hvilke opladnings- og stiktyper der p.t. findes på markedet. Clever A/S 150.000 kr. 2011 - 2013
Elbilers potentialer i serviceerhverv COWI har belyst potentialet for at omstille bilflåder i traditionelle serviceerhverv til elbiler. Projektet har analyseret antallet af biler og deres kørselsomfang i 20 udvalgte brancher og sammenlignet dette med 3 udvalgte servicevirksomheders specifikke kørselsbehov. COWI A/S 240.000 kr. 2013 - 2014
Muligheder og barrierer for anvendelse af elbiler & symbiose mellem elbiler, volatil vindenergi og intelligent el-distribution Projektet analyserer nye forretningsmodeller for elbiler, der kan bidrage til at udbrede elbiler i Danmark. Danske elbilpriser ligger på et højere niveau end resten af Europa. Frem til I 2020 udgør elbiler et begrænset potentiale som buffer for elnettet. Catalyst Strategy Consulting 400.000 kr. 2011
Investeringsbehov for elbiler, infrastruktur og sammenspillet imellem elektricitetssystemet, elbiler og vedvarende energi I 2010 var små elbiler konkurrencedygtige med tilsvarende konventionelle biler. Infrastrukturen omkring elbiler var relativt ukoordineret og ladeanlæg relativt dyre. Elbiler og plug-in hybrider udgør et stort potentiale for fremtidens el-system. Catalyst Strategy Consulting 258.000 kr. 2010
El-systemet, elbilen og værdien af intelligent ladning Catalyst Strategy Consulting belyser potentialet for intelligent ladning af elbiler i Danmark ved at analysere tre forskellige niveauer af ladeinfrastruktur; en alm. ikke-intelligent ladning, timer-styret ladning samt ladning under fuldt smart grid. Catalyst Strategy Consulting 300.000 kr. 2013
Forsøg med V2G CleanCharge Solutions har identificeret barrierer i forhold til udrulning af V2G (Vehicle to Grid). De væsentligste barrierer vedrører standardisering og udvikling af åbne protokoller for at elbilen kan sende de signaler, som ladeanlægget kan reagere på. CleanCharge Solutions 100.000 kr. 2009 - 2012
Kør elbil-kampagne Test-fasen for elbiler er slut; elbilerne er på gaden og lademulighederne landsdækkende. Kampagnen rakte ud til regioner, flådeejere og borgere med en mytepjece om elbiler samt information om bl.a. transportoptimering og Total Cost of Ownership. Dansk Elbil Alliance 200.000 kr. 2013 - 2014
Udvikling af model for markedspotentialet for elbiler DTU Transport har udviklet en matematisk-økonomisk model, der kan forudsige efterspørgslen efter elbiler. Modellen giver bl.a. mulighed for at analysere markedets reaktion på ændringer i prisen og udbuddet af infrastruktur. DTU Transport 219.279 kr. 2010 - 2012
Fakta i fokus - elbilen i samfundsdebatten Hæftet omhandler elbilens opbygning og funktion samt brugererfaringer med elbiler. Det beskrives, hvordan elbiler kan give større energieffektivitet og forsyningssikkerhed og reducere transportens miljøproblemer. Endelig afkræftes de hyppigste myter om elbiler. Det Økologiske Råd 198.000 kr. 2013 - 2014
”Alt om elbilen” en bog og website om elektriske biler ”Alt om elbilen” er et bog- og websideprojekt om elbil. På sitet findes tekniske rapporter og links til danske og udenlandske organisationer, der beskæftiger sig med elbiler. ELKO 128.800 kr. 2011
Verden Rundt i Elbil Hjalte og Nina Tin rejste i 2011 verden rundt i en elbil, som overkom alt fra ørkenens hede til ekstrem kulde i Nordamerika. Den usædvanlige rejse er dokumenteret i tv-programmet “Verden rundt i elbil”. ELKO 151.500 kr. 2013
International incentives and measures to promote electric vehicles Ea Energianalyse har undersøgt hvilke internationale virkemidler, der kan anvendes til at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Undersøgelsen har fokus på EU og på nationale virkemidler i medlemsstaterne. Ea Energianalyse 280.000 kr. 2013 - 2014
Elbiler På Vej Fokdal Film har produceret en film om elbiler. Filmen belyser elbilens muligheder og udfordringer, og de initiativer, som aktører inden for elbilområdet arbejder med for at fremme anvendelsen af elbiler i Danmark Fokdal Film 189.000 kr. 2011
Film om Elbiler til Vidensdeling og Undervisning Fokdal Film har besøgt 15 elbil-projekter under Energistyrelsens forsøgsordning. De centrale personer – både beslutningstagere og de daglige elbil-brugere – fortæller om deres positive og negative erfaringer samt evt. udfordringer undervejs. Fokdal Film 200.000 kr. 2013
Elbilmagasin GO er et bilmagasin dedikeret fuldt ud til elbiler. Elbilmagasinet har til formål at udbrede interessen for elbiler via en spændende blanding af forbrugerstof og elbilpolitisk journalistik leveret direkte til potentielle købere og beslutningstagere. Magasinværkstedet 250.000 kr. 2013 - 2014
Grøn Mobilitetsstrategi for landkommuner i Danmark indenfor persontransportområdet Gennem en spørgeskema-undersøgelse i Ringkøbing Skjern Kommune analyseres kørselsbehovet for familier i danske landdistrikter. Projektet undersøger potentialet for privat elbilisme og barrierer forbundet med realiseringen heraf. Potentialet opskaleres til nationalt niveau. Grontmij 150.000 kr. 2013
Elbiler - i et værkstedsperspektiv Projektet har gennem en spørgeskemaundersøgelse hos en række autoværksteder afdækket værkstedernes erfaringer med den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med at håndtere elbiler og elbilbatterier. Håndværksrådet 199.000 kr. 2013 - 2014
Elbiler i flåden - et beslutningsværktøj ElbilBarometret er et beslutningsværktøj, der hjælper flådeejere med at vurdere potentialet for at integrere elbiler i deres flåde. Værktøjet giver også overblik over de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved konkrete udskiftningsscenarier. Insero E-Mobility A/S og Incentive Partners 924.100 kr. 2013 - 2014
Et velfungerende marked for ladeinfrastruktur for elbiler Regulering af markedet for opladning af elbiler ved ladestandere kan være nødvendig for at undgå lokale monopoler. I projektet kortlægges problemstillinger på markedet, og der gives anbefalinger til myndighederne for, hvordan en fair prisdannelse kan sikres. Incentive Partners 296.150 kr. 2013
Eltaxaer TAXA 4x35 har undersøgt barrierer for anvendelse af elbiler som taxaer i Storkøbenhavn. De væsentligste barrierer er manglende infrastruktur til opladning af elbiler, fravær af underskudsgaranti til vognmænd og behov for incitamentskabende privilegier. TAXA 4x35 600.000 kr. 2011
Performancetest af Better Place infrastruktur Better Place har gennemført en række test på ladeinfrastruktur og samspillet mellem dette koncept og skabelsen af et reelt alternativ til en konventionel familiebil. Testen rettede sig mod totalløsningen af ladeinfrastruktur, intelligent opladning og ubegrænset rækkevidde af elbiler. Better Place Danmark 200.000 kr. 2011 - 2012
Vind i Tanken Vindenergi Danmark har udviklet en opladningsstrategi ”Vindopladning”: elbiler oplades med den billigste vindkraft på spot- og regulerkraftmarkedet. Studiet viser, at det er muligt i at oplade en elbil med et stort batteri for minus 361 kroner om året. Vindenergi Danmark amba 200.000 kr. 2010 - 2011
Vindoptimeret Opladning V2G Projektet analyserer de økonomiske og miljømæssige fordele ved at bruge elbilers opladning til at balancere vindmøllernes varierende elproduktion. Vindenergi Danmark amba 300.000 kr. 2013
Samsø - et modelsamfund for udbredelse af elbiler Samsø har samlet de erhvervsgrupper, der bruger bil i hverdagen, en håndfuld privatbillister og nogle kommunale bilbrugere for at finde frem til de muligheder, et samlet samfund har for at omlægge til elbiler. Barriererne tages op, og løsninger diskuteres. Samsø Energiakademi 300.000 kr. 2013