Et nyt kvotehandelssystem fra 2013

EU's kvotehandelssystem har siden 2005 været et vigtigt virkemiddel i EU's klimapolitik. I handelsperioden 2008-2012 er CO2 udledningen fra større anlæg inden for el- og varmeproduktion, industri og offshore inkluderet under kvotehandelssystemet. EU-Kommissionen fremlagde desuden i december 2006 forslag om at inkludere luftfarten under EU's kvotesystem og EU's miljøministre besluttede i december 2007, at luftfarten skal inkluderes fra 2012. Med Kommissionens nye revisionsforslag (af 23. januar 2008) foreslås en række ændringer af kvotedirektivet gældende fra 2013.

Fra 2013 fastlægges ét fælles loft for hele EU for udledningstilladelserne i stedet for 27 forskellige i de enkelte medlemslande.