Opsamling og lagring af CO2

Carbon Capture and Storage (CCS) er en ny teknologi til opsamling og lagring af CO2 i undergrunden. Kommissionen understreger, at energieffektivitet og vedvarende energi på længere sigt er de mest bæredygtige løsninger i forhold til klimaforandringerne og forsyningssikkerhed. Dog vurderer Kommissionen, at der er stort potentiale i at opsamle og lagre C02. Direktivet skal sikre, at denne lagring gøres på en sikker og ansvarlig måde.

CCS-direktivforslaget regulerer udvælgelse af lagringslokaliteter for kuldioxid i undergrunden, herunder også tilladelser til lagring, foranstaltninger i driftsperioden, lukning af lagre, tredjepartsadgang samt myndighedsforhold.

Læs mere om CCS