Om olie og gas

Olie og gas er vigtig for den danske økonomi

Danmark har indvundet olie og gas fra den danske del af Nordsøen siden 1972. Produktionen af olie og gas bidrager fortsat væsentligt til statskassen og har været vigtig for udviklingen af den danske økonomi og opbygningen af velfærdssamfundet via skatteindtægter, eksport og overskuddet fra olie- og gassektoren.

Danmark har været nettoeksportør af olie og naturgas siden 1997. Fremadrettet viser prognoser, at Danmark kan fortsætte som nettoeksportør indtil 2020’erne. 

Over de seneste 50 år har olieselskaber investeret store summer i efterforskning samt udbygning og drift af de danske olie- og gasfelter. Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker, både på land og offshore på olie- og gasplatformene i den danske del af Nordsøen.

Olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen

4. juli 2017

En ny olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS. Arbejdet har haft fokus på at sikre en optimal udnyttelse af vores ressourcer.

Olie- og gasstrategien viser, at der fortsat er et betydeligt potentiale for olie- og gasindvinding i den danske del af Nordsøen. Strategien peger også på, at det er nødvendigt at udnytte infrastrukturen i Nordsøen bedre, og at der er behov for flere investeringer i efterforskning og ny teknologi for at kunne udnytte potentialet.

I rapporten Fremtidens olie- og gassektor i Danmark er der angivet en oversigt over indsatsområder og anbefalinger, der målrettes mod at øge potentialet og at reducere barrierer for at nyttiggøre potentialet af olie og gas.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, 25137846

Specialkonsulent Kirsten Lundt Erichsen, kle@ens.dk, 33926873

Produktion fra Nordsøen

I den danske del af Nordsøen er der produktion på i alt godt 55 platforme fordelt på 20 olie- og gasfelter. Total står for produktionen på 15 af felterne, mens INEOS er operatør på tre felter, Hess på ét felt og Wintershall på ét felt.

Grafik: Olie/gaskort

Se kortet i højere opløsning

Data og prognoser om olie og gas

Hver måned offentliggør Energistyrelsen tal for produktionen på alle olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen. Opgørelsen er baseret på de tal, som Energistyrelsen modtager fra operatørerne.

Energistyrelsen udarbejder også opgørelser over de danske reserver af olie og gas samt prognoser for olie- og gasproduktionen. Desuden udarbejdes økonomiske prognoser for statens indtægter samt selskabernes investeringer.

Læs om reserver og prognoser

Energistyrelsen udarbejder årligt en oversigt over Danmarks olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden. Den giver et overblik over aktiviteterne og potentialet i den danske olie- og gassektor.

Læs seneste version af rapporten

Efterforskning og produktion kræver tilladelse fra staten

For at efterforske og producere olie og gas skal man have en særlig tilladelse fra den danske stat – en såkaldt koncession. Med en koncession får et selskab eller en gruppe af selskaber tildelt rettigheden til at efterforske og indvinde olie og gas på et givent område i den danske undergrund. 

Læs om koncessioner

Energistyrelsen fører tilsyn med efterforskningen og produktionen i koncessionerne og godkender planer for f.eks. udbygning af felter og udførelse af boringer. Styrelsen er desuden forpligtet til at offentliggøre en række oplysninger produktionen samt visse oplysninger i forbindelse med godkendelse om miljø mm.   

Offentliggørelser