Koncessioner

Staten giver koncessioner og deltager med en andel på 20 procent

Den danske undergrund indeholder en række ressourcer, bl.a. olie og gas. Energi-, forsynings- og klimaministeren giver tilladelser til at efterforske og indvinde olie og gas i Danmark, også kaldet koncessioner. Med en koncession opnår et eller flere selskaber rettighed til efterforskning og indvinding inden for et defineret område.

Staten har en andel på 20 procent i alle nye koncessioner. Nordsøfonden repræsenterer staten i alle koncessioner. Frem til og med 2004 var DONG statens repræsentant.  

Områder i Danmark

Koncessioner tildeles efter to forskellige procedurer afhængigt af hvor i Danmark, området er placeret. For det mest attraktive område i Nordsøen gennemføres udbudsrunder. Dette område er placeret vest for 6° 15' østlig længde. Øst for 6° 15’ østlig længde anvendes en Åben Dør- procedure.

Den danske regering har den 22. februar 2018 lukket for olie- og gasefterforskning på land og i indre danske farvande. Åben Dør-proceduren forventes herefter alene opretholdt i Nordsøen. Læs mere i Nyhed fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Danish Licence Area - June 2020

graphics: Licence areas

Arbejdet i en koncession

Nye koncessioner begynder typisk med en efterforskningsperiode på seks år. I denne periode skal selskaberne gennemføre de aftalte arbejdsprogrammer, f.eks. seismiske undersøgelser og efterforskningsboringer.

Efterforskningsperioden kan forlænges med op til to år ad gangen, men perioden kan almindeligvis samlet ikke overstige ti år. En forekomst erklæres kommerciel, hvis der findes tilstrækkelige mængder af olie og gas. Hvis selskaberne beslutter sig for en udbygning, har de ret til en tilladelse til at indvinde olie og gas for en periode på op til 30 år.  

Eksisterende koncessioner

Oversigt over licenser

Licenskort – hele Danmark

Licenskort - det vestlige område

Kort med danske olie- og gasfelter

Information og regler 

Udnyttelse af de danske ressourcer i undergrunden er reguleret i bl.a. Undergrundsloven. Du finder en Oversigt over Undergrundsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.m. nedenfor.

Esben Villumsen Jørgensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6687