Offentliggørelser om olie og gas

Her er oversigt over aktuelle offentliggørelser samt det seneste års offentliggørelser.

Aktuelle offentliggørelser

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm i perioden fra 16.11-29.11.2021

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm

Afgørelse om krav om miljøvurdering for øget udledning af NOx fra turbine på Siri platformen i Nordsøen

Tilladelse til forundersøgelser ved Storstrømmen ifm. gasrørsledningen Lolland-Falster

Tilladelse til forundersøgelser ved Guldborgsund ifm. gasrørsledningen Lolland-Falster

Afgørelse om opfyldelse af vilkår 1 Baltic Pipe - Østersøen

Afgørelse om opfyldelse af vilkår 1 Baltic Pipe - Nordsøen og Lillebælt

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til videskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne

Læs afgørelse om ændring af vilkår om anvendelse af rørlægningsfartøjer med selvpositionering (DP-rørlægningsfartøjer)

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledningerne i Østersøen

Tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Nordsøen & Lillebælt samt Østersøen

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Fakse Bugt, Baltic Pipe projektet

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i Kattegat

Tilladelse til videnskabelige geotekniske undersøgelser i Østersøen

 

Tidligere offentliggørelser

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Østersøen øst for Sjællands østkyst og farvandet rundt om Bornholm

Resumé af Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Lem Vig

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen

Godkendelse af Jill-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Tilladelse til ny undersøgelsesperiode til geotekniske undersøgelser i Lillebælt for Baltic Pipe

Tilladelse til forlænget undersøgelsesperiode til geofysiske forundersøgelser til Baltic Pipe projektet

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Lillebælt for Baltic Pipe

Tilladelse til geofysiske forundersøgelser til Baltic Pipe projektet

Tilladelse til marineundersøgelser i Østersøen - Nord Stream 2 projektet (Bemærk; Klageperioden udløber 30. maj 2019)

Forlængelse af ’Tilladelse 2017-5002’ til geoforundersøgelser i forbindelse med Baltic Pipe projektet - Østersøen (Rambøll)

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for naturgasrørsledningprojektet Baltic Pipe

Afgørelse om miljøvurderingspligt for efterforskningsboringen Jill-1 i Nordsøen (Obs! Se rettelse til klagevejledning den 24. januar 2019)

Godkendelse af fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

Afgørelse om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet m.v.

Godkendelse af plan for udbygning med brønden VBA-10 i Valdemar feltet

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 sydøst om Bornholm

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 nordvest om Bornholm

Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter for de eksisterende indvindingsanlæg på Tyra feltet og tilknyttede satellitplatforme

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Harald feltet m.v.

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Halfdan feltet m.v.

Afgørelse om VVM-pligt for to nye rørledninger mellem offshore anlæggene Tyra Øst og Tyra Vest

Videreudbygning af Dan feltet

Efterforskningsboringen Jude-1 i Nordsøen

Godkendelse af Vendsyssel-1 efterforskningsboringen

VVM-redegørelsen for Dan feltet

VVM-redegørelsen for Gorm feltet

VVM-redegørelsen for Halfdan feltet

VVM-redegørelsen for Harald feltet 

VVM-redegørelsen for Tyra feltet

Offentliggørelser 2015

Kirsten Lundt Erichsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6873