Offentliggørelser om olie og gas

Her er oversigt over aktuelle offentliggørelser samt det seneste års offentliggørelser.

Aktuelle offentliggørelser

Afgørelse om krav om miljøvurdering for øget udledning af NOx fra turbine på Siri platformen i Nordsøen

Tilladelse til forundersøgelser ved Storstrømmen ifm. gasrørsledningen Lolland-Falster

Tilladelse til forundersøgelser ved Guldborgsund ifm. gasrørsledningen Lolland-Falster

Afgørelse om opfyldelse af vilkår 1 Baltic Pipe - Østersøen

Afgørelse om opfyldelse af vilkår 1 Baltic Pipe - Nordsøen og Lillebælt

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til videskabelige undersøgelser i farvandet omkring Bornholm

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til drift af Nord Stream 2 rørledningerne

Læs afgørelse om ændring af vilkår om anvendelse af rørlægningsfartøjer med selvpositionering (DP-rørlægningsfartøjer)

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen

Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledningerne i Østersøen

Tilladelse til Baltic Pipe naturgasrørledning i Nordsøen & Lillebælt samt Østersøen

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Fakse Bugt, Baltic Pipe projektet

Tilladelse til geofysiske undersøgelser i Kattegat

Tilladelse til videnskabelige geotekniske undersøgelser i Østersøen

Tidligere offentliggørelser

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Østersøen øst for Sjællands østkyst og farvandet rundt om Bornholm

Resumé af Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Lem Vig

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige geofysiske undersøgelser i Østersøen

Tilladelse til videnskabelige undersøgelser i Nordsøen

Godkendelse af Jill-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Tilladelse til ny undersøgelsesperiode til geotekniske undersøgelser i Lillebælt for Baltic Pipe

Tilladelse til forlænget undersøgelsesperiode til geofysiske forundersøgelser til Baltic Pipe projektet

Tilladelse til geotekniske undersøgelser i Lillebælt for Baltic Pipe

Tilladelse til geofysiske forundersøgelser til Baltic Pipe projektet

Tilladelse til marineundersøgelser i Østersøen - Nord Stream 2 projektet (Bemærk; Klageperioden udløber 30. maj 2019)

Forlængelse af ’Tilladelse 2017-5002’ til geoforundersøgelser i forbindelse med Baltic Pipe projektet - Østersøen (Rambøll)

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport mv. (tidl. VVM) for naturgasrørsledningprojektet Baltic Pipe

Afgørelse om miljøvurderingspligt for efterforskningsboringen Jill-1 i Nordsøen (Obs! Se rettelse til klagevejledning den 24. januar 2019)

Godkendelse af fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet

Afgørelse om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra-feltet m.v.

Godkendelse af plan for udbygning med brønden VBA-10 i Valdemar feltet

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 sydøst om Bornholm

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport – Nord Stream 2 nordvest om Bornholm

Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter for de eksisterende indvindingsanlæg på Tyra feltet og tilknyttede satellitplatforme

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Harald feltet m.v.

Afgørelse om VVM-redegørelse for aktiviteter på Halfdan feltet m.v.

Afgørelse om VVM-pligt for to nye rørledninger mellem offshore anlæggene Tyra Øst og Tyra Vest

Videreudbygning af Dan feltet

Efterforskningsboringen Jude-1 i Nordsøen

Godkendelse af Vendsyssel-1 efterforskningsboringen

VVM-redegørelsen for Dan feltet

VVM-redegørelsen for Gorm feltet

VVM-redegørelsen for Halfdan feltet

VVM-redegørelsen for Harald feltet 

VVM-redegørelsen for Tyra feltet

Offentliggørelser 2015

Kirsten Lundt Erichsen
Specialkonsulent (+45) 3392 6873