Miljøvurdering af planen for Energiø Nordsøen

De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter på hhv. land og havet vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere hhv. de landbaserede- og havbaserede anlæg. Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelene skal desuden tage højde for den strategiske miljøvurderings resultater og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres. Først efter gennemført VVM for projekteerne på havet kan Energistyrelsen træffe afgørelse om etableringstilladelse til selve havvindmølleparken.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for landanlæggene, mens det bliver den udpegede budvindere til den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne, som senere bliver bygherre på disse dele.

1. offentlighedsfase for miljøvurdering af planen

Til miljøvurdering af planen for Energiø Nordsøen gennemføres en 5 ugers høring i perioden 23. august til 27. september 2021, hvor alle interessenter har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til høringsmaterialet, samt forslag og idéer til emner, som skal indgå i det videre arbejde.

Espoo-høring

Online Informationsmøde

På et online møde d. 14. september kl. 15:30 -17:00 gav Energistyrelsen og Energinet information om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Nordsøen. På mødet var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med input og kommentarer til høringsmaterialet. 

Se optagelsen fra online mødet

Kontakt

Susannah Keller Finn
Fuldmægtig (+45) 3395 0912