Energikrav til produkter

EU stiller krav til energiforbrugende produkter

Mange produkter og apparater har et energiforbrug, og der er regler i forhold deres energimærkning og ecodesign. Produkter kan påvirke energiforbruget. En lang række af disse produkter er omfattet af krav, der skal fremme deres energieffektivitet. EU’s to direktiver om henholdsvis ecodesign og energimærkning fastsætter de vigtigste krav til produkterne. 

Der findes desuden en række frivillige ordninger – for eksempel Energy Star, EU’s Code of Conduct og miljømærkerne Blomsten og Svanen.

Mærkningsordninger fremmer energieffektivitet

I EU energimærkes energiforbrugende produkter, f.eks. hårde hvidevarer og pærer. Formålet med mærkningen er at synliggøre produkternes energiforbrug og gøre forbrugeren i stand til at vælge på et oplyst grundlag.

Ecodesign-kravene sætter en nedre grænse for hvor energiforbrugende produkterne på EU’s indre marked må være.  Ecodesign-reglerne kan også indeholde krav til den maksimale miljøpåvirkning. 

Energistyrelsen fører tilsyn

Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne om EU's energimærkning og ecodesign i Danmark. Tilsynet omfatter fire typer af kontrol:

  1. Internetkontrol
  2. Butikskontrol
  3. Dokumentkontrol
  4. Kontrolmålinger

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning udfører de praktiske dele af tilsynet for Energistyrelsen.