Analyse af forsyningssektorens effektiviseringspotentiale

McKinsey & Company samt Struensee & Co. har i august 2016 færdiggjort en rapport om forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, som belyser effektiviseringspotentialet, barrierer og initiativer i forsyningssektorerne el- og gasdistribution, fjernvarme, drikke- og spildevand samt affaldsforbrænding. Rapporten er udarbejdet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Finansministeriet. Analysen er udtryk for konsulenternes vurderinger.

Læs afrapporteringsrapporten, august 2016

Læs sammenfatningen, august 2016

Mere om Analyser