Virkemiddelkatalog

Afrapportering fra arbejdsgruppe om reduktionspotentialer og omkostninger

Virkemiddelkataloget indeholder afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om reduktionspotentialer og omkostninger for en række analyserede klimatiltag. Arbejdsgruppen har haft til opgave at afdække bredden af mulige tiltag og deres tilhørende omkostninger, der kan bidrage til at opnå den nationale målsætning om 40 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2020 sammenlignet med 1990. Der er foretaget analyser af omkostninger og reduktionspotentiale for en bred række tiltag i forskellige sektorer og med et bredt udvalg af implementeringsinstrumenter til opnåelse af denne målsætning.

Hent virkemiddelkataloget

Læs også den tidligere regerings klimaplan

Baggrundsnotater til virkemiddelkataloget