Viden om drivhusgasser og reduktionsmuligheder

Ny viden om drivhusgasser og reduktionsmuligheder

Der forskes meget indenfor drivhusgasser og reduktionsmuligheder, og derfor er der hele tiden behov for at opsamle ny viden. For at sikre politikerne og det danske samfund den mest aktuelle klimapolitiske viden, får Energistyrelsen løbende udarbejdet rapporter og projekter hos førende konsulenthuse og på universiteterne. Her på siden offentliggøres rapporter som specifikt relateres til klimapolitiske problemstillinger i en dansk kontekst.

Rapport om Danmarks udledning af drivhusgasser

Rapporten, The carbon footprint of Danish production and consumption, beskriver Danmarks forbrugsrelaterede drivhusgasudledninger – bedre kendt som ”carbon footprint”.

Danmarks carbon footprint kan estimeres ved hjælp af modelberegninger, og rapporten giver et indblik i, hvordan det kan gøres. Derudover sammenlignes forskellige studiers estimater, hvilket bl.a. viser forskelle i opgørelsesmetoder og usikkerheder forbundet med opgørelserne.

Hent rapporten

Se også Notat om rapporten The carbon footprint of Danish production and consumption.

Læs mere om FN's klimapanel

Mere om Analyser