Tilskud elintensive virksomheder

Tilskud til lempelse af PSO-betaling

Ordningen er ophørt. 
 
Energistyrelsen har på baggrund af indberetninger fra virksomheder evaluereret ordningens effekt. Du kan læse evalueringen her
 
Under ”Dokumenter” kan du finde vejledning, kravsspecifikation m.v., som var gældende, da ordningen var aktiv.
 
For spørgsmål til ordningen kan du kontakte Energistyrelsen på ens@ens.dk.

 

Majbritt V. Nielsen
Administrativ medarbejder (+45) 3392 6878