Teknologikatalog for transport af energi

Dette teknologikatalog indeholder teknologidata for distribution af el, fjernvarme og naturgas (inklusiv opgraderet biogas) og transmission af fjernvarme samt transport af PtX brændsler. På sigt vil der også inkluderes teknologidata for transmission af el og gas. Kataloget indeholder endvidere en beskrivelse og definition af distributions- og transmissionssystemer.

En tidligere version af kataloget indeholdte også transport af CO2.Disse kapitler er blevet flyttet til Teknologikataloget for kulstoffangst, -transport og -lagring.

Læs mere:

Teknologikatalog for transport af energi - opdateret november 2021

Dataark for transport af energi - opdateret november 2021

Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528