Dokumenter til ansøgning

Dokumenter til ansøgning

Før du ansøger om erhvervstilskud bør du læse vejledning til ansøgning igennem og hente relevante bilag mv.

Om ansøgning

Du ansøger om erhvervstilskud til energibesparelser via en ansøgningsportal.

Læs vejledningerne til ansøgning grundigt igennem. De indeholder information om hvem kan søge, hvad der kan søges til og hvordan. Desuden kan du læse om:

  • Generelle krav til projekterne
  • Hvordan du får adgang til det elektroniske ansøgningsskema med nem-id
  • Hvordan skemaet udfyldes punkt for punkt
  • Retningslinjer for opgørelse af energibesparelser
  • Dokumentationskrav
  • Forløb omkring tilsagn og udbetaling af tilskud

Hent ansøgningsvejledning

Gå til ansøgningsportalen

Fase 1 - dokumenter til ansøgning

Vejledninger og værktøjer

Her kan du hente de bilag du kan bruge i forbindelse med ansøgning i fase 1.

Dokument Om

Trin for trin-vejledning

Vejledning guider dig gennem udfyldelse af ansøgningsskemaet, hav den ved siden af dig når du logger på ansøgningsportalen.

Trin for trin vejledning

Vejledning til valg af kategori og levetid

Brug vejledningen til at finde levetid for et energisparetiltag ud fra en liste af kategorier.

Vejledning til valg af kategori og levetid

Vejledning til valg af energitype

Vejledningen hjælper dig med at vælge hvilken energitype et bestemt brændstof hører til i ansøgningsportalen.

Vejledning til valg af energitype

Demo af ansøgningsskema

Du kan hente 2 demoer af ansøgningsskemaet. Filerne er kun til testformål.

Test hvordan du udfylder skemaet:
Demo til ansøgning til testformål (låst)

Se de bagvedliggende beregninger af budpris og tilsagnsbeløb:
Demo til ansøgning (ikke låst)

 

Bilag

Her kan du hente de bilag du skal bruge i forbindelse med ansøgning i fase 1.

Dokument Om

Bilag 0: Fuldmagt
Obligatorisk

Obligatorisk, hvis der søges på vegne af andre eller hvis den der indsender ansøgning ikke er tegningsberettiget for virksomheden.

Anvend gerne skabelonen:

Bilag 0 Fuldmagt – Intern

Bilag 0 Fuldmagt - Partsrepræsentation

Fase 2 - dokumenter til ansøgning

Vejledninger og værktøjer

Her kan du hente de vejledninger og værktøjer du kan bruge i forbindelse med ansøgning i fase 2.

Dokument Om

Standardforudsætninger

Du kan benytte standardløsninger for energispareprojekter hvor de er omfattet.

Se oversigt over standardforudsætninger 

Standardløsninger

Du kan benytte standardløsninger for energispareprojekter hvor de er omfattet.

Se oversigt over standardløsninger

Vejledning til valg af kategori og levetid

Brug vejledningen til at finde levetid for et energisparetiltag ud fra en liste af kategorier. 

Vejledning til valg af kategori og levetid

Vejledning til valg af energitype

Vejledningen hjælper dig med at vælge hvilken energitype et bestemt brændstof hører til i ansøgningsportalen.

Vejledning til valg af energitype

Demo af ansøgningsskema

Du kan hente 2 demoer af ansøgningsskemaet. Filerne er kun til testformål.

Test hvordan du udfylder skemaet:
Demo til ansøgning til testformål (låst)

Se de bagvedliggende beregninger af budpris og tilsagnsbeløb:
Demo til ansøgning (ikke låst)

 

Bilag

Her kan du hvilke bilag du skal bruge i forbindelse med ansøgning i fase 2.

Dokument Om

Bilag 1: Udvidet projektbeskrivelse

Beskrivelse af projektet, fx udarbejdet af rådgiver.

Bilag 2: Tidsplan
Obligatorisk

Kun obligatorisk hvis projektperioden er over 6 mdr. eller tilskudsramme større end 500.000 kr.

Der skal minimum være 2 aktiviteter i tidsplanen. Anvend gerne skabelonen:

Bilag 2 Tidsplan

Bilag 3: Dokumentation før-situation
Obligatorisk

Kan fx være fotos, tegninger, procesdiagrammer.

Bilag 4: Dokumentation af energiforbrug før-situation
Obligatorisk

Kan fx være faktura for indkøbt energi eller excel-fil med beregning af energiforbrug inkl. dokumentation for forudsætninger

Bilag 5: Dokumentation efter-situation

Dokumenter til beskrivelse af eftersituation med fx tegninger.

Bilag 6: Estimeret energiforbrug efter-situation
Obligatorisk

Forudsætninger og beregninger for energiforbrug.

Bilag 7: Budget/regnskab
Obligatorisk

Tal for forventede omkostninger.

Anvend gerne skabelonen:

Bilag 7: Budget

Erklæring fra udlejer

Ønsker du at søge erhvervspuljen som lejer, kan følgende erklæring medsendes fra udlejer:

Erklæring fra udlejer om tilladelse til at udføre energisparetiltag

Udbetaling - dokumenter

Bilag

Her kan du se hvilke bilag du skal bruge til ansøgning om udbetaling.

Dokument Om

Bilag 7: Budget/regnskab
Obligatorisk

Tal for de reelle omkostninger.

Anvend gerne skabelonen:

Bilag 7 Budget

Bilag 8: Dokumentation af efter-situation
Obligatorisk

Dokumentation af efter-situation med fx tegninger.

Bilag 9: Dokumentation energiforbrug efter-situation
Obligatorisk

Dokumentation af energiforbruget i efter-situationen fx med beregninger eller datablade.

Bilag 10: Revisorerklæring
Obligatorisk

Obligatorisk hvis tilskudsbeløbet er 500.000 kr. eller derover.

Revisionsinstruks af den 21. april 2021

Bilag 11: Regnskabsbilag
Obligatorisk

Obligatorisk hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr.

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301