Dokumenter til ansøgning

Dokumenter til ansøgning

Før du ansøger om erhvervstilskud bør du læse vejledning til ansøgning igennem og hente relevante bilag mv.

Om ansøgning

Du ansøger om erhvervstilskud til energibesparelser via en ansøgningsportal.

Læs vejledningerne til ansøgning grundigt igennem. De indeholder information om hvem kan søge, hvad der kan søges til og hvordan. Desuden kan du læse om:

  • Generelle krav til projekterne
  • Hvordan du får adgang til det elektroniske ansøgningsskema med nem-id
  • Hvordan skemaet udfyldes punkt for punkt
  • Retningslinjer for opgørelse af energibesparelser
  • Dokumentationskrav
  • Forløb omkring tilsagn og udbetaling af tilskud

Vejledning til ansøgning (Gældende fra 15. august 2022)

Gå til ansøgningsportalen

Fase 1 - dokumenter til ansøgning

Vejledninger og værktøjer

Her kan du hente de bilag du kan bruge i forbindelse med ansøgning i fase 1.

Dokument Om

Trin for trin-vejledning

Vejledning guider dig gennem udfyldelse af ansøgningsskemaet, hav den ved siden af dig når du logger på ansøgningsportalen.

Trin for trin-vejledning til fase 1

Vejledning til valg af kategori og levetid

Brug vejledningen til at finde levetid for et energisparetiltag ud fra en liste af kategorier.

Vejledning til valg af kategori og levetid

Vejledning til valg af energitype

Vejledningen hjælper dig med at vælge hvilken energitype et bestemt brændstof hører til i ansøgningsportalen.

Vejledning til valg af energitype

Demo af ansøgningsskema

Du kan hente 2 demoer af ansøgningsskemaet. Filerne er kun til testformål.

Test hvordan du udfylder skemaet:
Demo til ansøgning til testformål (låst)

Se de bagvedliggende beregninger af budpris og tilsagnsbeløb:
Demo til ansøgning (ikke låst)

 

Bilag

Her kan du hente de bilag du skal bruge i forbindelse med ansøgning i fase 1.

Dokument Om

Bilag 0: Fuldmagt
Obligatorisk

Obligatorisk, hvis der søges på vegne af andre.

Anvend gerne skabelonen:

Bilag 0 Fuldmagt - Partsrepræsentation

Fase 2 - dokumenter til ansøgning

Vejledninger og værktøjer

Her kan du hente de vejledninger og værktøjer du kan bruge i forbindelse med ansøgning i fase 2.

Dokument Om

Standardforudsætninger

Du skal benytte standardforudsætninger for energispareprojekter hvor de er omfattet.

Se oversigt over standardforudsætninger 

Standardløsninger

Du skal benytte standardløsninger for energispareprojekter hvor de er omfattet. OBS ikke alle standardløsninger er et krav.

Se oversigt over standardløsninger

Vejledning til valg af kategori og levetid

Brug vejledningen til at finde levetid for et energisparetiltag ud fra en liste af kategorier. 

Vejledning til valg af kategori og levetid

Vejledning til valg af energitype

Vejledningen hjælper dig med at vælge hvilken energitype et bestemt brændstof hører til i ansøgningsportalen.

Vejledning til valg af energitype

Demo af ansøgningsskema

Du kan hente 2 demoer af ansøgningsskemaet. Filerne er kun til testformål.

Test hvordan du udfylder skemaet:
Demo til ansøgning til testformål (låst)

Se de bagvedliggende beregninger af budpris og tilsagnsbeløb:
Demo til ansøgning (ikke låst)

 

Bilag

Her kan du hvilke bilag du skal bruge i forbindelse med ansøgning i fase 2.

Dokument Om

Bilag 1: Udvidet projektbeskrivelse

Beskrivelse af projektet, fx udarbejdet af rådgiver.

Bilag 2: Tidsplan
 

Skabelon til tidsplan som kan indeholde forskellige projektaktiviteter.

Bilag 2 Tidsplan

Bilag 3: Dokumentation før-situation
Obligatorisk

Kan fx være fotos, tegninger, procesdiagrammer.

Bilag 4: Dokumentation af energiforbrug før-situation
Obligatorisk

Kan fx være faktura for indkøbt energi eller excel-fil med beregning af energiforbrug inkl. dokumentation for forudsætninger

Bilag 5: Dokumentation efter-situation

Dokumenter til beskrivelse af eftersituation med fx tegninger.

Bilag 6: Estimeret energiforbrug efter-situation
Obligatorisk

Forudsætninger og beregninger for energiforbrug.

Bilag 7: Budget/regnskab
Obligatorisk

Tal for forventede omkostninger.

Anvend gerne skabelonen:

Bilag 7: Budget

Overdragelse af projekt

Ønsker du at overdrage dit projekt til en ny tilskudsmodtager, kan følgende erklæring medsendes:

Ansøgning om overdragelse af projekt

 

Udbetaling - dokumenter

Bilag

Her kan du se hvilke bilag du skal bruge til ansøgning om udbetaling.

Dokument Om

Bilag 7: Budget/regnskab
Obligatorisk

Tal for de reelle omkostninger.

Anvend gerne skabelonen:

Bilag 7 Budget

Bilag 8: Dokumentation af efter-situation
Obligatorisk

Dokumentation af efter-situation med fx tegninger.

Bilag 9: Dokumentation energiforbrug efter-situation
Obligatorisk

Dokumentation af energiforbruget i efter-situationen fx med beregninger eller datablade.

Bilag 10: Revisorerklæring
Obligatorisk

Obligatorisk hvis tilskudsbeløbet er 500.000 kr. eller derover.

Revisionsinstruks af den 2. september 2022

Bilag 11: Regnskabsbilag
Obligatorisk

Obligatorisk hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr.

Bilag 12: Ansøgererklæring  Obligatorisk

Ansøgererklæring vedrørende udbetaling af tilskud:

Ansøgererklæring

Overdragelse af projekt

Ønsker du at overdrage dit projekt til en ny tilskudsmodtager, kan følgende erklæring medsendes:

Ansøgning om overdragelse af projekt

Transport af tilskud

Ønsker du at dit tilskud udbetales til en tredjepart, anvendes denne 
vejledning og erklæring

Transporterklæring

Vejledning vedrørende transporterklæring 

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Erhvervspuljen
(+45) 5167 4301

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14