Standardløsninger

Få hjælp af en række standardløsninger

Standardløsningerne bliver løbende opdateret. Brug derfor altid standardløsninger hentet her på siden ifm åbning af ansøgningsrunde. 

Projekter eller delprojekter der IKKE er omfattet af standardløsninger skal opgøres via specifikke beregninger eller målinger.

Aktuelle standardløsninger der skal anvendes pr. d. 1. januar 2022

Belysning

Standardløsningen for belysning indeholder tre energisparetiltag: 

 1. Aktivitetsstyring af belysning 
 2. Tidsstyring af belysning 
 3. Udskiftning af belysning

Standardløsning for belysning af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for belysning af d. 13. december 2021

Brændselskedler

Ved udskiftning, renovering eller ombygning af brændselskedler på op til 1.000 kW, skal standardløsning for brændselskedler altid benyttes til at fastsætte virkningsgrader.

Standardløsning for brændselskedler af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for brændselskedler af d. 13. december 2021

Aktuelle standardløsninger der kan anvendes

Komfortventilation

Standardløsningen for komfortventilation indeholder tre energisparetiltag:

 1. Tidsstyring af ventilation 
 2. Udskiftning af ventilator 
 3. Varmegenvinding i ventilator

Standardløsning for komfortventilation af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for komfortventilation af d. 14. oktober 2021

Trykluft

Standardløsningen for trykluft indeholder tre energisparetiltag:

 1. Sektionering/trykreduktion 
 2. Varmegenvinding på kompressor 
 3. Udskiftning af kompressor

Standardløsning for trykluft af d. 13. december 2021

Vejledning til standardloesning for trykluft af d. 14. oktober 2021

Varmeforsyning

Standardløsningen for varmeforsyning indeholder tre energisparetiltag:

 1. Etablering af røggaskøling/economizer 
 2. Årsvirkningsgradsberegner for kaloriferer 
 3. Efterisolering af rør og komponenter

Standardløsning for varmeforsyning af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for varmeforsyning af d. 14. oktober 2021

 

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14