Standardløsninger

Du skal bruge standardløsningerne

Hvis der er en standardløsning, som omfatter dit energispareprojekt, skal du altid bruge den. Det samme gælder delprojekter, den del som er opfattet af standardløsningen skal opgøres ved hjælp af denne.

Se i de tilhørende vejledninger om dit projekt er omfattet af en standardløsning. Beregningsark skal bruges til ansøgningen.

Projekter eller delprojekter der IKKE er omfattet af standardløsninger skal opgøres via specifikke beregninger eller målinger.

Aktuelle standardløsninger

Standardløsningerne bliver løbende opdateret. Brug derfor altid standardløsninger hentet her på siden ifm åbning af ansøgningsrunde.

Belysning

Standardløsningen for belysning indeholder tre energisparetiltag: 

 1. Aktivitetsstyring af belysning 
 2. Tidsstyring af belysning 
 3. Udskiftning af belysning

Standardløsning for belysning af d. 14. juli 2021

Vejledning til standardløsning for belysning af d. 14. juli 2021

Komfortventilation

Standardløsningen for komfortventilation indeholder tre energisparetiltag:

 1. Tidsstyring af ventilation 
 2. Udskiftning af ventilator 
 3. Varmegenvinding i ventilator

Standardløsning for komfortventilation af d. 1. marts 2021

Vejledning til standardløsning for komfortventilation af d. 1. marts 2021

Trykluft

Standardløsningen for trykluft indeholder tre energisparetiltag:

 1. Sektionering/trykreduktion 
 2. Varmegenvinding på kompressor 
 3. Udskiftning af kompressor

Standardløsning for trykluft af d. 1. marts

Vejledning til standardloesning for trykluft af d. 1. marts

Varmeforsyning

Standardløsningen for varmeforsyning indeholder tre energisparetiltag:

 1. Etablering af røggaskøling/economizer 
 2. Årsvirkningsgradsberegner for kaloriferer 
 3. Efterisolering af rør og komponenter

Standardløsning for varmeforsyning af d. 14. juli 2021

Vejledning til standardløsning for varmeforsyning af d. 14. juli 2021

Brændselskedler

Ved udskiftning, renovering eller ombygning af brændselskedler på op til 1.000 kW, skal standardløsning for brændselskedler altid benyttes til at fastsætte virkningsgrader. 

Beregningsværktøj til bestemmelse af normvirkningsgrader af d. 25. september 2020

Vejledning til standardløsning for brændselskedler af d. 1. marts 2021

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301