Arkiv

Arkiv

Dokumenterne på denne side er historiske og kan ikke bruges ved ansøgning.

Støtteordningen vedr. erhvervstilskud til energieffektiviseringer bygger på følgende lov- og retsgrundlag:

Særligt for fiskeri- og akvakultursektoren

Varsling om mulig annullation af tilsagn og tilskud fra Erhvervspuljen for fiskeri- og akvakultursektoren

Forordninger og henstilling

Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning)

Lov og bekendtgørelse

Energispareloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1897 af 1. oktober 2021 om Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

 Bekendtgørelse nr. 2237 af 1. december 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder - Gældende fra d. 1 januar 2022

Historiske bekendtgørelser

Revisionsinstruks af den 21. april 2021

Bekendtgørelse nr. 1068 af 28. maj 2021 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder - Gældende fra d. 1 juli 2021

Bekendtgørelse nr. 2303 af 29. december 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Bekendtgørelse nr. 1414 af 29. september 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Ændringsbekendtgørelse nr 1470 af 09/10/2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Tidligere vejledninger

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, Version 7 af 1. januar 2022

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, Version 6 af 6. oktober 2021

Trin for trin vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet i fase 1, af 6 oktober 2021

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i Erhvervsvirksomheder, Version 2 af 1. oktober 2020

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, Version 3 af 15. januar 2021

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, Version 4 af 7. maj 2021 

Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder, Version 5 af 6. august 2021

Tidligere bilag

Demo til ansøgning (ikke låst), Version 4 af d. 7. marts 2022

Demo til ansøgning til testformål (låst), Version 4 af d. 7. marts 2022

Demo til ansøgning, Version 3 af d. 15. januar 2021

Vejledning til valg af kategori og levetid, af 19. september 2020

Trin for trin vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet i fase 1, af 19 september 2020

Demo til ansøgning, Version 2 af 30. september 2020

Trin for trin vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet i fase 1, af 18. maj 2021 

Tidligere standardforudsætninger

2020

Standardforudsætninger af d. 14. oktober 2021

Standardforudsætninger gældende fra runde 1 - 2020 (puljestart 1. oktober 2020)

Standardforudsætninger af d. 21. september

CO2-emissionsfaktorer og standardenergipriser af 19. september 2020

Runde 1 - 2021

Standardforudsætninger gældende fra runde 1 - 2021 (puljestart 18. januar 2021)

Standardforudsætninger af 15. januar 2021

Runde 2 - 2021

Standardforudsætninger gældende fra runde 2 - 2021 (puljestart 15. marts 2021)

Standardforudsætninger af 1. marts 2021

Tidligere standardløsninger

2020

Standardløsninger gældende fra runde 1 - 2020 (puljestart 1. oktober 2020)

Standardløsning for belysning af 19. september 2020

Standardløsning for brændselskedler af 19. september 2020

Beregningsværktøj til bestemmelse af normvirkningsgrader af 25. september 2020

Runde 1 - 2021

Standardløsninger gældende fra runde 1 - 2021 (puljestart 18. januar 2021)

Standardløsning for belysning af d. 22. januar 2021

Standardløsning for brændselskedler af d. 15. januaer 2021

Beregningsværktøj til bestemmelse af normvirkningsgrader af d. 25. september 2021

Runde 2 - 2021

Standardløsninger gældende fra runde 2 - 2021 (puljestart 15. marts 2021)

Standardløsning for belysning af d. 1. marts 2021

Vejledning til standardløsning for belysning af 1. marts 2021

Standardløsning for varmeforsyning af d. 1. marts 2021

Vejledning til standardløsning for varmeforsyning af d. 1. marts 2021

Læs status på udmøntningen af Erhvervspuljen (opgjort 01.11.21).

2022

Standardløsningen for udskiftning brændselskedler til og med 1000 kW med beregner af d.15 august 

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Erhvervspuljen
(+45) 5167 4301

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14